Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Rok 2023 v Botanické zahradě Praha - nejvyšší návštěvnost, nové projekty a řada oblíbených akcí

Botanická zahrada v Troji zaznamenala v roce 2023 největší návštěvnost v historii.

Stala se oblíbeným výletním místem

Botanická zahrada hl. m. Prahy hodnotí úspěšnou sezónu 2023. Návštěvnost v tomto roce byla nejvyšší v historii. Areálem zahrady prošlo 412 854 návštěvníků. Velký zájem byl o všechny hlavní výstavy a akce – výstavu orchidejí, výstavu motýlů, Festival bonsají a japonské kultury, vinobraní i podzimní výstavu dýní. Za vstupné botanická zahrada v roce 2023 utržila 38,5 milionu korun, dalších 5 milionů činil zisk za doplňkové služby, jako je například prodej vína nebo pronájmy prostor. Rok 2023 byl zásadní v oblasti rozvoje botanické zahrady. Byl dokončen projekt výstavby lávky pro pěší, která propojila doposud rozdělené areály, tedy venkovní expozice s areálem u skleníku Fata Morgana. Otevření se dočkal i nový multifunkční objekt v Nádvorní ulici, ve kterém vznikl moderní výstavní sál a nové zázemí pro zaměstnance. Dokončena byla
rovněž rekonstrukce historického viničního domku, kde vznikl nový degustační prostor. Prostory vinotéky se pro milovníky vína otevře na jaře 2024. Vstup do botanické zahrady byl poprvé zpoplatněný i v zimních měsících na konci roku. I díky tomu se návštěvníci dočkali předvánočního programu v podobě putování za betlémským příběhem. Botanická zahrada také pokračuje v rozvoji sbírek a expozic.

botnickazahrada23
„Rok 2023 bych zhodnotil jako velmi úspěšný. Dosáhli jsme nejvyšší návštěvnosti za celou dobu existence botanické zahrady, bylo to téměř 413 000 návštěvníků. Myslím, že k tomu ve velké míře přispělo množství oblíbených akcí, které jsme uspořádali, ale i fakt, že jsme se značně pohnuli v rozvoji zahrady. V březnu jsme otevřeli novou lávku pro pěší, která propojila areál u skleníku Fata Morgana s areálem venkovních expozic. Tím se zvýšil komfort návštěvníků, kteří si mohou projít celou zahradu, aniž by v nějaký moment museli areál opouštět. Rád bych ještě vypíchl projekt, který možná pro návštěvníky není tolik patrný, ale hodně se projeví na hospodaření a soběstačnosti botanické zahrady, a to je projekt instalace fotovoltaiky. Nainstalovali jsme první solární panely na střechu multifunkčního objektu v Nádvorní ulici a v tomto projektu budeme pokračovat. Naše akce pro návštěvníky, ať se jedná o výstavy, přednášky, komentované prohlídky nebo různé workshopy a dílny, jsme rozšířili i do období, které nemusí být z pohledu venkovních expozic tolik atraktivní. Osobně mě velmi těší i dokončování rekonstrukce viničního domku, kam se už na jaře roku 2024 opět vrátí Vinotéka sv. Kláry,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Novinky pro návštěvníky zahrady
V roce 2023 bylo dokončeno hned několik investičních projektů. V březnu byla otevřena nová lávka nad historickým úvozem, která spojila venkovní areál s areálem u skleníku Fata Morgana Byla dokončena stavba multifunkčního objektu v ulici Nádvorní a s výstavou bonsají a bonsajovým Trienále se tu otevřel nový výstavní sál. Vzniklo zde současně moderní zázemí pro návštěvníky i zaměstnance zahrady a již brzo bude otevřena též nová prodejna suvenýrů. Na konci roku 2023 byla dokončena rekonstrukce historického viničního domku, kde vznikl nový degustační prostor až pro 50 osob. Nyní probíhá vybavování vnitřních prostor a během jara tu návštěvníci a milovníci vína opět najdou Vinotéku sv. Kláry. Tyto projekty přinášejí a přinesou návštěvníkům větší komfort a vyšší kvalitu prezentace sbírek a činnosti botanické zahrady a lepší možnosti vzdělávání. V roce 2024 bude zahrada ve své proměně pokračovat, přibudou nové rostlinné celky prezentující flóru z různých koutů světa, bude dokončena expozice Japonské mlžné lesy nebo expozice Kouzlo evoluce.

botanickazahrada2023
Oblíbené akce sezóny 2023
„Rok 2023 byl pro nás rok úspěšný, ale i rok plný výzev. V rámci zvýšení návštěvnického komfortu bylo možné poprvé plynule projít celým areálem zahrady, vstupy do zahrady jsme soustředili na tři místa. Reakce návštěvníků jsou pozitivní a na novinky v provozu zahrady si rychle zvykli. Během roku jsme nabídli oblíbené akce, které dosáhly velmi vysoké návštěvnosti, ale přinesli jsme i řadu nových akcí, vyzkoušeli jsme si provoz letního kina a nabídli program na období adventu a vánočních prázdnin. Podotkl bych, že možnost realizovat zajímavé akce a třeba i přednášky pro široké publkum můžeme také díky podpoře našich partnerů. Té si velmi vážíme. Obliba botanické zahrady a jejích akcí stále narůstá a pevně věříme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2024,“ doplňuje Martin Jodas, náměstek pro obchod a marketing. Sezónu 2023, která byla věnována asijské flóře, zahájila výstava Orchideje, poklady vientamské džungle. Nejúspěšnější akcí roku 2023 byla výstava motýlů, kterou zhlédlo téměř 100 tisíc návštěvníků. Festival bonsají a japonské kultury nabídl kromě bonsají i bohatý doprovodný program a jeho součástí bylo také mezinárodní bonsajové Trienále, kterého se zúčastnili pěstitelé a sběratelé z Česka, Polska a Německa. Letní sezónou nás provedly hned dvě unikátní fotografické výstavy – interaktivní výstava ze života včel nazvaná Královny medu zblízka a výstava představující nejlepší fotografie rostlinného světa z předchozích ročníků prestižní soutěže Czech Nature Photo. Podzim byl ve znamení tradičního vinobraní a výstavy dýní a závěr roku 2023 opět patřil večerním komentovaným prohlídkám Džungle, která nespí, ale i adventnímu putování za betlémským příběhem s Betlémskou jurtou Divadla bratří Formanů.

botanickazahradadyne
Odborná a vědecká činnost v roce 2023
Botanická zahrada v roce 2023 potvrdila svoji odbornost a důležitou pozici na poli vědy. Došlo k rozvoji významných sbírek botanické zahrady a pokračovaly práce na realizaci nových expozic, včetně přípravy rostlin, které do nich budou umístěny. Odborníci botanické zahrady pokračovali i ve své expediční činnosti. Navštívili severní Kypr, kde navázali spolupráci s tamním pracovištěm Cyprus Wildlife Research Institute Taşkent. Po úspěšné expedici do Jižní Koreje v roce 2022 následovala další, opět za podpory generálního partnera botanické zahrady, značky Hyundai. Výborné výsledky s mnoha cennými přírůstky do sbírek sukulentů měla také expedice na Madagaskar a pokračovala rovněž spolupráce s Taiwan Forestry Research Institute, zástupci botanické zahrady se zúčastnili konference na Tchaj-wanu s příspěvkem o řešení ochrany ohrožených druhů rostlin v ČR za účasti botanických zahrad. Stále trvá též spolupráce se Singapore Botanic Gardens, ale i se zahradami v Německu, Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Tropická sezóna 2024 a 20 let od otevření skleníku Fata Morgana
Rok 2024 bude v botanické zahradě věnovaný tropické flóře a vůbec tropické přírodě. Není to jen tak náhodou. Před 20 lety, přesně 12. června 2004, byl pro návštěvníky otevřen tropický skleník Fata Morgana. Toto jubileum botanická zahrada připomene prostřednictvím výstavy, jež přiblíží nejen samotný skleník a jeho vznik, ale i významné a často unikátní tropické sbírky a expedice botanické zahrady. „Výstavu zaměříme i na naše cesty za rostlinným bohatstvím světa a vysvětlíme, jak se rostliny do skleníku dostaly a dostávají. Kromě naší vlastní činnosti je to také díky spolupráci s botanickými zahradami z různých zemí, spolupráci s národními parky, ale i drobnějšími pěstiteli u nás i v zahraničí. Naše zahrada se pyšní, a ve skleníku Fata Morgana je patrné, že oprávněně, velmi rozsáhlými sbírkami zázvorů, orchidejí, begonií, masožravých a áronovitých rostlin, kapradin, ale i sukulentů, palem a užitkových tropických rostlin. Bohatá skladba exotické flóry dělá ze skleníku Fata Morgana tu pravou tropickou perlu uprostřed České republiky,“ doplňuje Vlastik Rybka, náměstek odborného oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

botanickazahradatropik

 

Tropický rok byl zahájen 19. ledna výstavou NOVÁ PET TROPICANA. Skleník Fata Morgana se proměnil ve fantastickou barevnou džungli a rozkvetl uměleckými díly Veroniky Richterové, jež jsou tvořena z použitých PET lahví. Výstava se koná do 7. dubna a od 22. března ji doplní prodejní výstava Tropické květy. Fantastická díla z výstavy NOVÁ PET TROPICANA obohacují i oblíbené komentované večerní prohlídky skleníku Fata Morgana, které se konají vždy v pátek a v sobotu až do 23. března. V únoru a v březnu se konají přednášky, tentokrát nejen pro zájemce o botaniku. Během tropického roku nebudou v programu chybět ani další výstavy, například v březnu se ve výstavním sále v srdci botanické zahrady uskuteční výstava Pro všechny smysly – Za kořením a slávou, která návštěvníky zavede na výpravu za vzácným kořením, papírem i hedvábím do daleké Asie. Výstava je vhodná i pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Exponáty bude možné zkoumat nejen zrakem, ale i hmatem a některé z nich si zájemci třeba i očichají nebo ochutnají. V dubnu se skleníkem Fata Morgana opět rozletí tropičtí motýli a v červnu se dočkají milovníci sukulentů. Program botanické zahrady doplní rovněž zážitky spojené s vínem. Během jara se pro návštěvníky otevře zrekonstruovaný viniční domek na Vinici sv. Kláry, kde se uskuteční řada vinařských akcí. Nová sezóna v botanické zahradě slibuje nejen vizuální, ale i edukační zážitky pro všechny příchozí.

Generálním partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy je Hyundai Motor Czech.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).
Novinky a další informace najdete také na www.botanicka.cz

botanickazahradapavilon 

Program Botanické zahrady hl. m. Prahy v roce 2024

19. 1. – 7. 4.
NOVÁ PET TROPICANA
Skleník Fata Morgana se proměnil ve fantastickou barevnou džungli a rozkvetl uměleckými díly Veroniky Richterové, jež jsou tvořena z použitých PET lahví. Skleník osídlilo na 130 unikátních objektů – rostlin, hub i zvířat. Výstava je inspirovaná převážně tropickou flórou a přírodou a objekty byly vytvořeny mezi lety 2010 až 2023. Návštěvníci se setkají s podivuhodnými rostlinami, které nikde nerostou, ale uvidí i neobyčejné květy orchidejí, strelícií nebo lotosů. Ve skleníku se objeví také motýli, labuť nebo krokodýl. Součástí přehlídky jsou komentované prohlídky a workshopy s Veronikou Richterovou. Výstavu od 22. března obohatí prodejní akce Tropické květy a návštěvníci se mohou těšit na nabídku tropických rostlin.

19. 1. – 23. 3.
Večerní PET TROPICANA (Džungle, která nespí)
Fantastická díla z výstavy NOVÁ PET TROPICANA obohatí i oblíbené komentované večerní prohlídky skleníku Fata Morgana. Projít se setmělou expozicí je možné vždy v pátek a sobotu v několika časech mezi 17. a 20. hodinou. Každá prohlídka trvá přibližně jednu hodinu. Je nutné si předem rezervovat místo vyplněním jednoduchého formuláře na webu botanické zahrady. Na rezervovaný čas je třeba zároveň zakoupit on-line vstupenku. Dospělí zaplatí za program Džungle, která nespí 250 Kč, děti od 3 do 15 let 150 Kč

1. 2. – 21. 3.
Přednáškový cyklus
Letošní přednášky jsou zaměřené na cestování do tropických a vůbec exotických oblastí. Celý cyklus zahájí horolezec Radek Jaroš. Své zkušenosti popíší odborníci botanické zahrady, kteří se v loňském roce vydali do Chile, Singapuru, na Madagaskar, ale i do Thajska. Připojí se dobrodruh Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách s líčením svého putování po Jižní Africe. Jedna z přednášek bude věnována také Fata Morganě, která letos oslaví 20 let od otevření. Přednášky se konají každý týden až do 21. března. Je možné si je poslechnout naživo přímo v areálu botanické zahrady nebo on-line.
1. 2. Moje cesta ke Koruně Himálaje (Radek Jaroš)
8. 2. 20 let Fata Morgany (Petr Vacík)
15. 2. Thajsko: země dvou tváří (Lucie Pešová, Tomáš Hovorka)
22. 2. Tuk-tukem po Jižní Africe tam a zpět (Tomáš Vejmola)
29. 2. Čile v Chile: botanický zápisník z cest (Vlastik Rybka)
7. 3. Polská arboreta a japonské zahrady v Polsku (Tomáš Vencálek)
14. 3. Singapurská botanická zahrada (Klára Lorencová, Eva Novozámská)
21. 3. Madagaskar (Eva Smržová, Bohumil Černý, Martin Spousta)
14. 2.
Valentýnský večer v džungli
Nechte se svést kouzlem valentýnské noci. Romantická prohlídka setmělého tropického skleníku Fata Morgana je netradiční způsob, jak strávit svátek zamilovaných. Dozvíte se zajímavosti z milostného života rostlin, vychutnáte si sklenku vína z naší Vinice sv. Kláry a dáma obdrží udržitelně vypěstovanou růži. Je nutné si předem rezervovat místo vyplněním jednoduchého formuláře na webu botanické zahrady. Na rezervovaný čas je třeba zároveň zakoupit on-line vstupenku. V rámci programu na sv. Valentýna nabízí botanická zahrada i Valentýnskou degustaci sektů ve Vinotéce sv. Kláry.

1.–17. 3.
Za kořením a slávou (Výstava pro všechny smysly)
Vydejte se na cestu za vzácným kořením, papírem i hedvábím do daleké Asie. Při putování za orientálními rostlinami vás doprovodí významný cestovatel a učitel 19. století v jedné osobě – Josef Kořenský. Přenesete se tak nejen na jiné místo, ale i do jiných časů. Vystavené exponáty si budete moci vzít do ruky, k některým si přivoníte, a jiné dokonce ochutnáte. K dispozici bude zvukový průvodce a popisky v Braillově písmu. Pro větší skupiny je nutná rezervace.

22. 3. – 7. 4.
Tropické květy (prodejní výstava)

19. 4. – 2. 6.
Motýli na cestách – výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana

7. 6. – 7. 7.
Sukulenty v interiéru – výstava sukulentů, na níž se lze dozvědět, jak je pěstovat

 

 

 

Zdroj, foto: www.botanicka.cz

23. duben 2024
Dnes má svátek Vojtěch

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek