Venkovu chybí praktici . XXXVII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

Praktici budou mít více povinností – proberou to ve Varech

Prodiskutují péči o bývalé onkologické pacienty a jak dostat lékaře na venkov

 

Jak správně pečovat o vyléčené onkologické pacienty? Jak dostat mladé lékaře na venkov? Tyto otázky se pokusí zodpovědět 1 500 lékařů na XXXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která startuje tuto středu v Hotelu Thermal v Karlových Varech.

 

„Od nového roku přibude praktickým lékařům řada nových povinností a výkonů. Budou se například starat o pacienty, kteří po vyléčení přecházejí z rukou onkologů do naší péče. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí je první vlaštovkou reformy primární péče, kdy praktici dostávají více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL. Osobně představit Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro vybraná onkologická onemocnění přijede předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.


Lékaři se také budou bavit o neradostné situaci na venkově, který se potýká s akutním nedostatkem praktických lékařů. Nejvíce chybí lékaři na Vysočině, Jesenicku, v jižních Čechách a ve Zlínském kraji. „V místech, jako je Vysočina, nemají tisíce lidí svého praktického lékaře. Když potřebují vystavit neschopenku nebo získat potvrzení o zdravotním stavu do zaměstnání, nemají za kým jít. Takovýchto míst do 5 let přibude. Je to časovaná bomba, a proto musíme situaci systémově, nejen lokálně, řešit,“ říká MUDr. David Halata, který pracuje jako venkovský lékař v Hošťálkové na Vsetínsku.


Právě on je společně s předsedkyní Mladých praktiků MUDr. Markétou Pfeiferovou iniciátorem dotazníkového šetření mezi lékaři v předatestační přípravě o tom, co by je na venkov zlákalo. Dotazník ukázal, že až 77 % lékařů by přiměla jít pracovat na venkov kvalifikovaná práci pro jejich partnera nebo partnerku, 67 % respondentů by ocenilo finanční injekci pro rekonstrukci a vybavení ordinace, pro 63 % lékařů je důležitá podpora bydlení a 57 % lékařů motivuje dotace z Ministerstva zdravotnictví. „Překvapilo nás také, že 80 % lékařů má pocit, že nedostalo dost informací o venkovském lékařství při studiu a 70 % dotázaných by uvítalo stáž na venkově,“ doplňuje MUDr. Halata. Proto se zástupci SVL ČLS JEP a Mladých praktiků rozhodli spustit projekt „Go Rural“, jenž nabídne lékařům v předatestační přípravě stáže ve venkovských praxích. „Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že pokud lékař stráví část své předatestační přípravy na venkově, častěji se tam po atestaci vrací,” vysvětluje MUDr. Halata. Praktici spustí projekt bez jakékoliv finanční podpory, náklady ponesou lékaři ve venkovských praxích, kteří k sobě stážistu vezmou na zkušenou.


Situaci by mohlo také zlepšit zavedení tzv. sdružených praxí, které se odklání od tradičního modelu 1 lékař 1 sestra a uplatňuje především ve vzdálených místech model, kdy lékaři spolupracují s více zdravotními sestrami a ostatním nelékařským zdravotním personálem.


Podle doc. Býmy čeká praktické lékaře v blízké budoucnosti řada radikálních změn, získají větší pravomoci v péči o pacienty s chronickými onemocněními, do roku 2019 budou přímo v ordinacích v rámci uvolnění preskripce předepisovat o 50 léčivých přípravků více, než tomu bylo doposud. „Řešit musíme i generační obměnu praktických lékařů. Je nutné, aby se ročně atestovalo přibližně 180 nových praktických lékařů, a to včetně těch, co se rekvalifikují z jiné specializace,“ vysvětluje doc. Býma.  


Kromě ožehavých témat a odborných přednášek čekají účastníky kongresu i praktické workshopy, kde si například kvůli včasnému záchytu chronické obstrukční plicní nemoci vyzkouší vyšetřit plíce s pomocí spirometrie.


Kongres začíná ve středu 7. a končí v sobotu 10. 11.

 

 

 

 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a k aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací na www.svl.czVenkovu chybí praktici – přesvědčily by je kvalitní školy nebo uplatnění partnera
Lékaři zveřejňují výsledky unikátního šetření


Práce pro partnera, kvalitní školy a školky a peníze – toto by přimělo 63 % budoucích praktických lékařů jít na venkov a otevřít si tam praxi. Vyplývá to z dotazníku, který zástupci profesních sdružení rozeslali lékařům v předatestační přípravě. Účelem bylo zjistit, po čem budoucí všeobecní praktičtí lékaři opravdu touží. Vůbec poprvé se zkušení lékaři ptali nastupující lékařské generace napřímo. Data sbírali zástupci Společnosti všeobecného lékařství (SVL ČLS JEP) a Mladých praktiků od března do června a výsledky poprvé představují na XXXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL ČLS JEP) v Karlových Varech.

 

„Zpracovali jsme výsledky z 200 dotazníků, což představuje přibližně třetinu budoucích praktiků v předatestační přípravě. Ukázalo se, že 57 % lékařů motivuje dotace z Ministerstva zdravotnictví, pro 63 % lékařů je důležitá podpora bydlení, 67 % dotazovaných by ocenilo finanční injekci pro rekonstrukci a vybavení ordinace a až 77 % lékařů by přiměla jít pracovat na venkov kvalifikovaná práce pro jejich partnera nebo partnerku,“ říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová, která je společně s MUDr. Davidem Halatou, předsedou Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, iniciátorkou šetření. „Většina respondentů uvedla, že je příliš nemotivují jednorázové finanční příspěvky, ale uvítala by spíše pravidelný příspěvek za neatraktivitu lokality, například formou vyšší kapitace,“ dodává MUDr. Halata. Dotazníkové šetření podle něj také ukázalo, že 72 % budoucích praktiků jsou ženy. „Feminizace oboru praktického lékařství je zjevná už delší dobu, ale takto rapidní nárůst jsme nečekali. Chceme proto porovnat odpovědi mužů a žen a budeme to zohledňovat v našich motivačních projektech,“ vysvětluje MUDr. Halata. „Překvapilo nás také, že 80 % lékařů má pocit, že nedostalo dost informací o venkovském lékařství při studiu a 70 % dotázaných by uvítalo stáž na venkově.“ Proto se zástupci SVL ČLS JEP a Mladých praktiků rozhodli spustit projekt „Go Rural“, kdy nabídnou lékařům v předatestační přípravě stáže ve venkovských praxích. „Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že pokud lékař stráví část své předatestační přípravy na venkově, častěji se tam po atestaci zase vrací,” vysvětluje MUDr. Halata. Praktici spustí projekt bez jakékoliv finanční podpory, náklady ponesou lékaři ve venkovských praxích, kteří k sobě stážistu vezmou na zkušenou.


Nejvíce chybí lékaři na Vysočině, Jesenicku, v jižních Čechách a ve Zlínském kraji. „V místech, jako je Vysočina, nemají tisíce lidí svého praktického lékaře. Když potřebují vystavit neschopenku nebo získat potvrzení o zdravotním stavu do zaměstnání, nemají za kým jít. Takovýchto míst do 5 let přibude. Je to časovaná bomba, a proto musíme situaci systémově, nejen lokálně, řešit,“ říká MUDr. David Halata, který pracuje jako venkovský lékař v Hošťálkové na Vsetínsku.


O možnostech motivace na základě výsledků dotazníků jednají zástupci odborných společností také s MZ ČR. „Za zásadní považujeme propojení dotačních programů na úrovni státu a krajů. Navrhujeme vznik Centra pro obtížně obsaditelné praxe – platformy, kde by se potkávali zástupci ministerstva, jednotlivých krajů, pojišťoven a lékařů a společně hledali kombinace motivačních faktorů pro konkrétní oblast,“ vysvětluje MUDr. Halata a dodává: „Zásadní ale bude řešit problematiku venkova na celospolečenské úrovni, protože pokud se nezlepší kvalita a atraktivita života v těchto oblastech, bude docházet k jejich postupnému vylidňování. Lékaři jsou totiž jen indikátorem celkového opomíjení problémů lidí na venkově.“ Venkovské lékařství dle dostupných dat představuje cca 50 % všech praxí všeobecných praktických lékařů v ČR.

 

 

 

4. červenec 2020
Dnes má svátek Prokop

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže