Obezita není jen problém konfekční velikosti, ale především chronické onemocnění.

Obezita není jen problém konfekční velikosti, ale především chronické onemocnění

www.obklinika.cz

 

obklinika 2

Jednou z možností cílené léčby je metabolická chirurgie.

 

Obezita je chronické onemocnění, které s sebou přináší některé zdravotní komplikace, například související s mechanickými důsledky nadváhy, jako je artróza zejména kyčelních a kolenních kloubů, s poruchami spánku (syndrom spánkové apnoe), některými srdečními a plicními onemocněními a další. Závažné jsou také tak zvané metabolické důsledky obezity či nadváhy, jako cukrovka 2.typu, vysoký krevní tlak, nemoci oběhové soustavy, zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění a další, která významně zkracují délku života, a to o deset i více let.


„Při prevenci a léčbě především cukrovky 2. typu – v ČR je téměř jeden milion diabetiků 2. typu - a některých dalších metabolických onemocnění (vysoké hladiny cholesterolu, některých lipidů atd.) hraje významnou úlohu zatím relativně málo známá, tak zvaná metabolická chirurgie. Metabolická chirurgie/operace nabízí možnost cílené léčby onemocnění, jako je diabetes 2. typu, který celkem jednoduchým zákrokem dokáže výrazně zlepšit, či dokonce vyléčit, a to z velké části nezávisle na redukci váhy nemocného,“ uvádí prof. Martin Fried, předseda České obezitologické společnosti a chirurg OB Kliniky.


Metabolickým zákrokem/operací lze v konečném důsledku léčit diabetes 2. typu, s podobným pozitivním efektem jak u obézních, tak i  neobézních nemocných (nemocných s pouhou nadváhou).


Novým trendem v této široké oblasti metabolické chirurgie je hledání stále méně a méně náročných (agresivních) operací, co nejméně zatěžujících nemocného, nicméně efektivních, a co možná nejvíce vratných, tj. těch které nejsou založeny na nevratných zásazích na zažívacím traktu (žaludek a střeva) nemocného.
„Jednou z těchto nových a slibných možností je relativně jednoduchý, a přitom potenciálně vratný zákrok na tenkém střevu (entero-entero anastomóza). Jde o laparoskopickou operaci, která spojí stranou ke straně dvě části tenkého střeva na přesně definovaných místech. Tímto celkově nepříliš zatěžujícím zákrokem na střevu dojde v řádu několika málo týdnů od operace k podstatnému zlepšení, či úplnému vymizení cukrovky 2.typu. Entero-entero anastomóza je velmi účinná operace vedoucí ke zlepšení nebo úplnému vymizení cukrovky 2. typu. Její nespornou a velkou výhodou (například ve srovnání s jinými operacemi) je, že kromě relativně malé operační i pooperační zátěže nemocného, pacient nemusí dodržovat (s výjimkou prvních 3-4 týdnů po operaci) žádnou zvláštní dietu či jídelní omezení bez toho, že by byla ovlivněna její účinnost na léčbu cukrovky,“ vysvětluje prof. Martin Fried, předseda České obezitologické společnosti a chirurg OB Kliniky.

 

Z mezinárodně publikovaných, rozsáhlých výsledků chirurgické léčby DM 2. typu (metabolické chirurgie) vyplývá, že lze chirurgicky u více než 85 % diabetiků cukrovku výrazně zlepšit. Z toho téměř u 75 % diabetiků cukrovka dlouhodobě zcela vymizí. Pozitivní efekt operací pak přetrvává desítky let. Stejný efekt pozorujeme i na zlepšení hypertenze, zvýšených tuků v krvi, syndromu spánkové apnoe.


V OB klinice se klade velký důraz na zavádění moderních možností v léčbě obezity i onemocnění cukrovkou 2. typu metabolickými operacemi.
V současné době máme k dispozici několik standardizovaných metabolických operačních možností. Jsou to operace typu plikace žaludku, tak zvané rukávové resekce, bandáže žaludku, biliopantreatické diverze či gastrického bypassu.


OB Klinika

Největší obezitologicko - bariatrické pracoviště v ČR. Centralizace obézních pacientů do specializovaného zdravotnického zařízení je cestou, jak zajistit efektivní, kvalitní a bezpečnou péči.
Tým odborníků: speciálně vyškolený zdravotnický personál – dlouholeté zkušenosti s péčí o vysoce obézní pacienty. Nadstabdardní vybavení: moderní technologie, vyšetřovny s nábytkem s vysokou nosností, lůžka a operační stoly s nosností několika set kg, zařízení pro manipulaci s vysoce obézními, apod. Nové metody léčby: v léčbě obezity a cukrovky II. typu

 

Roční výkony OB Kliniky:
12 000 ambulantních pacientů
1 300 operací
600 bariatrických operací
700 ostatních operací
3000 gastroenterologických zákroků a vyšetřeních

 

 

Zdroj, foto: www.obklinika.cz

 

 

10. červenec 2020
Dnes má svátek Libuše a Amálie

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže