Síla minerálních pramenů po ruce

Síla minerálních pramenů po ruce

Magnesia Extra 3

Ing. Martin Karas, senior brand manager, Karlovarské minerální vody, a.s.


Minerální prameny jsou zdrojem minerálních látek, důležitých pro stavbu a fungování lidského těla. Jejich složení je dáno podmínkami panujícími v hlubinách země, kde prameny vznikají. Patří k základům lázeňské péče, které si lidé cení již stovky let. Můžete si je ale také koupit v láhvi domů, do práce nebo na cesty. Výrobce nesmí složení minerálních vod nijak měnit, jsou ryze přírodním produktem. Řadu stáčených minerálních vod z přírodních léčivých zdrojů aktuálně rozšířily dvě novinky – Magnesia Extra a Mlýnský pramen.

 

Magnesia Extra

Silně mineralizovaná voda s vysokým obsahem přírodního hořčíku Magnesia Extra je výtěžek z přírodního léčivého zdroje, který se nachází
v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v lokalitě Louka u Mariánských Lázní.

Magnesie Extra obsahuje 312  mg hořčíku v 1 l. Jedna láhev o objemu 0,7 l tak představuje 58 % referenční hodnoty příjmu hořčíku na den. K tomu má velmi nízký obsah sodíku – jen 5,3 mg / 1 l. Díky tomuto unikátnímu poměru hořčíku a sodíku je Magnesia Extra vhodným řešením pravidelného doplňování hořčíku do těla.

Magnesia Extra má vyšší obsah hořčíku než přírodní minerální voda Magnesia (známá z láhví o objemu 1,5 l, 0,75 l a 0,5 l), protože jsou pro ni použity přírodní zdroje, které jsou přirozeně bohatší na hořčík. Obsah hořčíku a celé minerální složení Magnesie Extra je dáno podložím,
ve kterém vzniká, a je tak výsledkem ryze přírodního procesu.

Doporučené denní dávkování Magnesie Extra je 0,7–1,4  l ve 3–4 dílčích dávkách, nejlépe mezi hlavními jídly. Vhodné množství záleží na hmotnosti těla, fyzické aktivitě, výkonnosti srdečního a cévního systému, zevní teplotě a vlhkosti. Při poruše oběhového systému a zhoršené funkci ledvin je nutné denní dávku upravit individuálně. V případě zájmu poradí odborníci na http://magnesia-extra.info/

 

K dostání v láhvích o objemu 0,7 litru za cca 35 Kč v maloobchodní síti, v lékárnách, v e-shopech Košík.cz nebo iTesco.cz a v lázeňských hotelech.

Hořčík:
•    podporuje soustředění  – přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
•    je vhodný proti křečím  – přispívá k normální činnosti svalů
•    pomáhá zvládat stres  – přispívá k normální činnosti nervové soustavy a k normální psychické činnosti
•    přispívá k udržení normálního stavu kostí
•    přispívá k udržení normálního stavu zubů
•    příjem hořčíku je důležitý také v těhotenství – hořčík se podílí na procesu dělení buněk
Mlynsky pramen 2 
Mlýnský pramen

Velmi silně mineralizovaná voda se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny křemičité Mlýnský pramen je výtěžek z přírodního léčivého zdroje. Mlýnský pramen pochází z Karlových Varů, nejvýznamnějších českých lázní. Karlovarské prameny byly dlouho dostupné pouze přímo v lázeňském centru Karlových Varů, ale nyní, po 16 letech, byla obnovena tradice stáčení do láhví. Mlýnský pramen tak bude opět k dispozici spotřebitelům kdekoli
v České republice.

Doporučené denní dávkování Mlýnského pramene je 250–400 ml 3–4 krát denně 20–40 minut před jídlem. Vhodné množství je individuální,
záleží na hmotnosti těla, věku, stavu srdce a oběhového systému,
stavu ledvin a vylučovacího systému. V případě zájmu poradí odborníci
na http://mlynsky-pramen.info/

 

K dostání v láhvích o objemu 0,7 litru za cca 35 Kč v maloobchodní síti,
v lékárnách, v e-shopech a v lázeňských hotelech.

 

Karlovarské prameny:
•    tradičně se používají k pitným kúrám v případě obtíží s trávicím traktem, zejména
se žaludkem, žlučníkem, žlučovými cestami, slinivkou břišní, játry, dvanáctníkem a tenkým i tlustým střevem
•    indikovány jsou rovněž na choroby látkové výměny, mimo jiné i na diabetes mellitus

 

100% recyklovatelnost láhví
Celou láhev Magnesie Extra a Mlýnského pramene včetně víčka a etikety je možné znovu využít pro další zpracování. Pokud ji spotřebitel, až se osvěží a doplní minerály, vytřídí
do žlutého kontejneru, může se z ní stát třeba flísová mikina, teplá výplň do spacáku nebo další láhev.

 

Ochrana pramenů
Čerpání vody z hlubin přírody stejně jako jímání karlovarských pramenů s sebou nese zodpovědnost vůči těmto vzácným zdrojům i samotné minerální vodě. Pro maximální ochranu zdrojů jsou vyhláškou stanovena ochranná pásma, která omezují činnosti, jež v nich lze provádět. Využívání zdrojů je regulováno povolením, které stanovuje podmínky čerpání tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdroje a zdroj se neustále přirozeně obnovoval.

Zdroje minerálních pramenů jsou neustále monitorovány. Velmi sofistikovaně jsou nastaveny i kontrolní mechanizmy – fyzikální vlastnosti zdrojů jsou sledovány kontinuálně pomocí automatických měřících stanic, velmi přísně je sledována také mikrobiologická kvalita
a chemické složení minerální vody.

 

Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů

 

Ing. Jana Ježková, balneotechnik, Svaz minerálních vod

 

Minerální voda z přírodního léčivého zdroje (lidově „léčivá minerálka“) není totéž co přírodní minerální voda (obecně „minerálka“). Přírodní minerální voda („minerálka“) má prokazatelné fyziologické účinky na lidský organizmus, ale jsou to blahodárné, nikoliv léčebné účinky.


Liší se tím od minerální vody z přírodních léčivých zdrojů („léčivé minerálky“), pocházející ze zdrojů s prokazatelnými léčivými účinky, které se používají i při léčebné pitné kúře
v českých lázních a většinou jsou to zdroje silně mineralizované. Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů tvoří samostatnou kategorii, na kterou se vztahuje jiná legislativa než
na přírodní minerální vody.

 

Definice léčivého zdroje je daná § 2 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb. a podle ní „přírodní léčivý zdroj je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití.“ Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně
se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku.

 

Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů jsou bohaté na minerální látky důležité
pro zdraví a jejich příznivé účinky jsou v některých případech známé již po staletí.
Často tvoří nedílnou součást fenoménu lázeňství, které využívá síly přírodních léčivých zdrojů i krásy přírodního a kompozice kulturního prostředí k prevenci a léčení lidských chorob, regeneraci sil, relaxaci. Existují i přírodní léčivé zdroje minerální vody, které nejsou spojeny s navazující lázeňskou infrastrukturou, jako například Šaratica nebo Magnesia Extra.
 
Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů jsou specifickým druhem potravin a specifickým druhem vod, které mají specifické účinky na lidský organizmus, nedosahující intenzity léčivých přípravků. Z tohoto důvodu se na ně sice vztahují právní předpisy upravující potraviny, ale v rozsahu jejich specifických účinků na lidský organizmus jsou podřízené zvláštní právní úpravě přírodních léčivých zdrojů.

 

Minerální vody z přírodních léčivých zdrojů zabalené do spotřebitelského obalu jsou dle § 3 odst. 1 Lázeňského zákona výtěžkem z přírodního léčivého zdroje. § 16 odst. 1 písm. k) Lázeňského zákona ukládá uživateli přírodního léčivého zdroje povinnost vyznačit na obalu výtěžku z přírodního léčivého zdroje charakteristické složení, způsob uskladnění,
dobu použití a další údaje stanovené vyhláškou ministerstva č. 423/2001Sb.

 

Mezi tyto údaje patří také upozornění ve vztahu k použití výtěžku. Mělo by pokrývat informace o účincích výtěžku z přírodního léčivého zdroje, kterými se tento výtěžek liší
od ostatních nápojů, a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Obsahovými mantinely těchto upozornění jsou v každém případě doklad o chemickém složení, fyzikálních, mikrobiologických a radiologických vlastnostech a odborný posudek, které jsou dle § 6
odst. 2 písm. c) a d) lázeňského zákona obligatorními přílohami návrhu na vydání osvědčení
o přírodním léčivém zdroji. Vedle toho musí být na obalu minerální vody z přírodního léčivého zdroje uvedeny veškeré povinné náležitosti stanovené předpisy o označování potravin.

6. červenec 2020
Dnes má svátek Mistr Jan Hus

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže