Systém Jóga v denním životě

Systém Jóga v denním životě

20170607 113240

Systém „Jóga v denním životě“ je integrální systém cvičení a dalších jógových technik vytvořený indickým jógovým mistrem višvaguru Mahéšvaránandou. Během své dlouholeté činnosti v západních zemích se jeho autor důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Na základě těchto poznatků a zkušeností sestavil a rozvinul systém Jóga v denním životě jako metodu, která ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období. Otevírá tak přístup k tradiční cestě jógy všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Přitom bere v úvahu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby, aniž by mu však ubíral na jeho původnosti.


Systém „Jóga v denním životě“ se vyučuje v Evropě, Asii, Americe i Austrálii v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotních zařízeních, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech. Je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.


V České republice je 27 neziskových organizací Jóga v denním životě sdružených pod hlavičkou Českého svazu Jóga v denním životě. Po celé zemi nabízejí téměř 500 kurzů, jež každý týden navštíví přes 6 500 lidí. Všechny kurzy, semináře a další akce pořádané spolky Jóga v denním životě je možné najít na webové adrese www.joga.cz a facebookové adrese www.fb.com/jogavdennimzivote.cz

 

Mezinárodní den jógy 2017

V červnu pořádají spolky Jóga v denním životě již třetí ročník oslav Mezinárodního dne jógy (MDJ) vyhlášeného OSN. Všechny tyto akce jsou zdarma a kromě cvičení jógy uvnitř i venku jsou mezi nimi také přednášky o zdravotních účincích jógy, ochutnávky vegetariánských pochoutek atd. Jejich přehled najdete na adrese www.joga.cz/mdj. Tématem letošních oslav jsou jóga, sánskrt a ájurvéda.

 

V Praze proběhne hlavní oslava s cvičením jógy 21. června na Karlově náměstí od 15 do 19.30 pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové a velvyslanectví Indie v ČR. Jóga v denním životě také povede cvičení jógy v rámci programu oficiálních oslav MDJ pořádaných Velvyslanectvím Indie 21. 6. od 9 hodin. Další akce najdete také na adrese www.mezinarodnidenjogy.cz

 

Publikace Jógy v denním životě

Od roku 2010 je české veřejnosti online volně dostupný celý obsah knihy Systém Jóga v denním životě v jednotlivých kapitolách na adrese https://joga.cz/system/

Od svého spuštění zaznamenala česká jazyková verze kolem 2 milionů návštěv uživatelů.

 

Na sklonku loňského roku také vyšlo další vydání úspěšné knihy višvaguru Mahéšvaránandy Jóga proti bolestem v zádech. Další z publikací višvaguru Mahéšvaránandy, kniha o čakrách (energetických centrech) Skryté síly v člověku, je k dispozici jak v knižní podobě, tak na webu www.joga-cakry.cz


V „Józe v denním životě“ jsou klasické ásany a pránájáma (dechové cvičení) rozčleněny do osmidílného systému. Jednotlivé díly byly sestaveny za pomoci poradců z řad lékařů, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků. Z těchto základních cviků „Jógy v denním životě“ se vyvinuly mnohé speciální programy, např. „Jóga proti bolestem zad“, „Jóga proti bolestem kloubů“, „Jóga pro seniory“, „Jóga pro manažery“, „Jóga pro děti“. Dalšími cennými cviky z „Jógy v denním životě“ jsou očistné techniky hathajógy, hluboké uvolnění (jóganidrá), koncentrační cvičení (např. trátak), ale i mudry a bandhy (speciální jógové techniky).

 

 

ÁJURVÉDA – VĚDA ŽIVOTA
CLAUDIA MATEJOVSKY
Ájurvédská akademie Jógy v denním životě ve Vídni středa 7. června 2017
Velvyslanectví Indie v Praze, Milady Horákové 60/93, Praha 7

Ájurévda je věda, která se zabývá tím, co je užitečné a co škodlivé, co náš život činí šťastným a co nešťastným. Nabízí instrukce, co nám v životě prospívá a co škodí, popisuje průběh celého života.

Život je podle ájurvédy neustálé propojení těla, smyslů, mysli a duše.

Ájurvéda není jen lékařský systém pro prevenci a léčbu nemocí, je celkovou vědou o životě. Ukazuje směr při hledání způsobu života, jímž dosáhneme a udržíme nejvyšší kvalitu tělesného, duševního, sociálního a duchovního zdraví.

Ájurvéda léčí nemocné a zachovává zdraví zdravých.

Dávný mudrc ájurvédy Ačárja Sušruta popsal znaky zdravého člověka takto:

„Zdravý člověk je ten, jehož dóši a ágní (trávicí oheň) jsou v rovnováze, jehož funkční aktivity dhatu (tkáně) a mala (odpadní látky) jsou také v rovnováze a jehož átma (duše), indrije (smysly) a mana (mysl) se cítí dobře.“

Zdraví není jen absence nemocí a indispozic, je to stav rovnováhy a štěstí. Toho není možné dosáhnout okamžitě, ale je potřeba o něj pravidelně pečovat a udržovat ho.

Jedinečnost ájurvédy spočívá v tom, že tělesné a duševní zdraví jsou v ní synonymy.

 

Nástroje pro udržení tělesného zdraví:
Dinačarja (denní režim)
Rutučarja (sezónní režim, včetně sezónní pančakarmy)
Samjak ahara (vyvážené stravování)
Adharnija vega avidharana (zrušení přirozených nutkání ve vhodný čas)
Nidra nijama (pravidla pro spánek)
Brahmačárja (pravidla pro celibát)
Nitja rasajána sevana (pravidelná aplikace omlazovací léčby)
Vadžikarana (afrodiziakální léčba)
Nástroje pro udržení duševního zdraví:
Sadvrutta (etické chování)
Dharanja vega dharana (kontrola emocionálních projevů jako jsou hněv, starch, chtivost atd.)
Recitace modliteb, manter a pozitivních věroučných sestav

 

Dvě vědy – ájurvéda a jóga – jsou úzce propojeny jako dvě křídla jednoho ptáka.

Ájurvéda je systém prevence a léčby. Ukazuje, jak je možné uchovat zdraví, vitalitu a radost ze života až do vysokého věku díky interakci organismu s přírodou a okolním prostředím.

Jóga znamená jednotu a jógové pozice, dechová cvičení, relaxace, koncentrace a meditace mají na tělo, mysl, vědomí a duši vyrovnávající účinek. Otázky jako “Jak se mám?” vedou k otázce “Odkud pocházím”, “Kdo jsem?” a “Kam půjdu?”. Tento rozvoj pak automaticky vede k vědomějšímu, klidnějšímu a šťastnějšímu životu a odpovědnosti k sobě i druhým.

Ájurévéda a jóga tvoří jednotu. Mají stejný cíl – přivést jednotlivce k harmonii se sebou samým a s prostředím. Ájurvéda je základ, na němž se cvičí joga.

Obnovení rovnováhy přichází skrze správnou výživu, správné chování a správné využití ájurvédských léků.

 

 

EFEKTY JÓGY VE VZTAHU K WELLNESS A KVALITĚ ŽIVOTA

Navozování harmonie a rovnováhy uvnitř organismu, ale i zevně, zajišťuje přežití jedince v neustále se měnícím prostředí, že prioritní roli v udržování rovnováhy hraje CNS a srdečně-cévní systém. V současné době je důležitý „stres management“, tj. zvládání fyzických a duševních reakcí na individuálně nepřijatelné napětí, namáhání, tlak a mimořádné podmínky (stresory), v kontextu skutečných nebo představovaných ohrožení. Stresorů existuje celá řada, např. hluk, výkyvy teploty, vlhkosti, tlaku, konflikt, apod.

Klasická jóga zahrnuje množství technik a různých aspektů zdravého životního stylu, (např. konkrétní způsob stravování na rostlinné bázi, s nízkým obsahem nasycených tuků; adekvátní pohybový režim, aj.), které odpovídají nejmodernějším poznatkům o oxidačním stresu a acidobazické rovnováze.
 
Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtského kořene slova „Judž“, což znamená „sjednotit“, „zharmonizovat“. Jógové techniky umožňují pronikat stále hlouběji do struktur osobnosti, teoreticky až k  dosažení prožitku úplného „wellness“ stavu, který je již nestupňovatelný, v  józe zvaný „purnam“, tj. stabilita, pravá moudrost.

 

Základním průnikem pojetí jógy a pojetí wellness je harmonizace a nacházení souladu v životě. Sémantický základ „well“ je v českém překladu nositelem řady významů, vždy veskrze pozitivních. Jeho protipólem je „ill“, v češtině představující něco škodlivého, chorého, zlého.  „Ness“ v překladu znamená „výběžek“, v přeneseném smyslu „směr“, „sklon“.

„Lze říci, že sklony v charakteru směřují člověka buď směrem k „wellness“ nebo k „illness“. Lidé se během svého života mohou ocitat střídavě na různých bodech uvedeného kontinua a brát tuto skutečnost víceméně pasivně ve smyslu fráze „jednou jsi dole, jednou nahoře,“uvádí Prof. PaedDr. Milada KREJČÍ, CSc. z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

 Autory wellness je popisována skutečnost, že na základě určitých jevů vedoucích k „přepodstatnění“ osobnosti lze zažívat harmonický stav zdraví dlouhodobě, a dokonce je možné v něm zakotvit i trvale. Maslow nazývá toto „přepodstatnění“ seberealizací a zkoumá konkrétně souvislosti tohoto stavu se zdravím člověka. Dospívá k závěru, že lidé, kteří dosáhli tohoto stavu, mají dobré zdraví. Zároveň upozorňuje, že stav seberealizace nesouvisí ani s finančním zabezpečením, ani s civilizační úrovní jedince (jinými slovy seberealizaci si nelze „pořídit“, „koupit“), ale pouze s osobním motivačním úsilím k pozitivní změně, k humánní přeměně (Maslow 1987).

 

„Z definice wellness vyplývá jasná provázanost se zdravím člověka a s kvalitou jeho žití. Z toho vyplývá, že za wellness aktivity, a wellness procedury lze považovat pouze ty, které rozvíjejí zdraví jedince, skupin, a které podporují realizaci plného potenciálu člověka. S wellness životním stylem souvisí umírněnost, střídmost, výběrovost a osobní disciplína, od přijímání potravy až k přijímání informací,“ upozorňuje Prof. PaedDr. Milada KREJČÍ, CSc. z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.
 
Celkové zvýšení kvality života prostřednictvím jógového tréninku (tzv. sádhany), vede ke stavu wellness, a tak je v současnosti jóga ve wellness hojně využívána.
Systém „Jóga v denním životě“ je unikátní dále tím rozvíjí lidský potenciál zdraví systematicky od jednoduchých cvičebních celků, až po nejnáročnější tréninkové techniky, a že obsahuje metodicky propracované speciální publikace autora Paramhans svámíhoMahéšvaránandy pro občany se specifickými potřebami, jako jsou diabetici, kardiaci, osoby s problémy pohybového aparátu.

 

V bibliometrické analýze výzkumu jógy ve světě v letech 2007-2014 autoři Büssingm Michalsen, Khalsa, et al., uvádějí následující hlavní kategorie randomizovaných klinických studií:


Jóga a duševní zdraví
Deprese. Autoři dokladují relevantní publikace o vlivu jógy na depresi, zejména popisují pozitivní vliv jógového dýchání na stavy deprese.
Únava. Pozitivní účinky jógové intervence na snížení únavy byly v analyzovaných studiích prokázány u zdravých osob, stejně jako u pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou, diabetem, chronickou pankreatitidou, fibromyalgií a astmatem.
Úzkost a úzkostné poruchy. Klinickými studiemi byly prokázány příznivé účinky jógového dýchání a meditační terapie na snižování úzkosti a úzkostných stavů.
Stres. Zde byly také opakovaně prokázány velmi prospěšné účinky jógových intervencí. Bylo prokázáno, že jóga snižuje stres v následujících aspektech - strach, úzkost, poruchy spánku, a smutek. Autoři popisují úspěšné jógové intervence různé časové délky, od jednoho týdne do šesti měsíců.


Jóga a tělesná zdatnost
Tělesná zdatnost. V analyzovaných studiích o vlivu jógy na tělesnou zdatnost byly uvedeny signifikantní pozitivní změny v úrovni kondičních parametrů, v chůzi, rovnováze, flexibilitě těla, zvýšení svalové síly a v úbytku hmotnosti. Zlepšení kondice a zlepšení fyzických funkcí mělo následně pozitivní vliv na zvýšení funkčních schopností a vlastní autonomie u dospělých. Sebeúcta a sebedůvěra vzrostla během jógových kurzů a jejich pravidelné navštěvování vedlo ke zlepšení sociálních kompetencí a společenského zapojení.
Aktivace sympatiku/parasympatiku. Bylo analyzováno 42 studií o účincích jógy na aktivaci sympatiku/parasympatiku a kardiovagální funkce. Většina studií uvedla, že jógový trénink podporuje snížení sympatické aktivace, zvýšení kardiovagální funkce, a vede k posunu v autonomně nervové bilanci z dominance sympatické do parasympatické.
Kardiovaskulární vytrvalost. Autory interpretované výzkumné studie uvádějí zlepšení signifikance ve všeobecné kardiovaskulární vytrvalosti u mladých dospělých, kterým se dostalo různé délky odborné jógové přípravy (měsíců až let). Výsledky zahrnovaly sledování VO2max, pracovního výkonu, anaerobního prahu a sledování hladiny krevního laktátu.


Jóga a kardiopulmonální kondice
Krevní tlak a hypertenze. Autoři dokladují analýzy 37 studií zkoumajících účinky jógových technik na krevní tlak a hypertenzi ve smyslu snížení systolického a/nebo diastolického tlaku.
Plicní funkce. Autoři na základě rozboru randomizovaných studií vyhodnotili pozitivní účinky jógových technik na funkci plic nejen u zdravých dobrovolníků, ale také u pacientů s chronickou bronchitidou a astmatem. Studie vykazují zlepšení různých parametrů funkce plic na základě praxe dechových regulačních technik, ve specifických polohách a s použitím relaxačních technik. Jako velmi hodnotné byly v doložených analýzách posuzovány dechové regulační postupy pro lidi s astmatem.


Jóga a metabolicko/endokrinní kondice
Regulace glukózy. Pozitivní účinky jógové intervence se zaměřením na hluboké stavy uvolnění byly prokázány v 25 analyzovaných studiích.
Příznaky menopauzy. Jógové intervenční programy působí blahodárně na eliminaci nepříjemných projevů menopauzy.


Jóga a muskoskeletální kondice
Muskoskeletální funkce a bolest. Byly prokázány pozitivní účinky jógy na muskoskeletální funkce ústup chronické bolesti související s postižením. Byly analyzovány signifikantně lepší účinky ve prospěch aplikace jógy v komparaci se standardní péčí, s terapeutickým cvičením, s léčbou dotykem a manipulací a bez zásahu.


Recenzované studie zahrnovaly uplatnění jógy pro léčbu bolesti zad, revmatické artritidy, bolesti hlavy a migrény - ve všech těchto studiích byly hlášeny pozitivní vlivy intervencí jógy. Pokud jde o chronickou bolest zad, studie ukazují, že jóga byla účinnější než standartní zákroky, včetně obvyklé péče nebo konvenční terapeutická cvičení.


Jóga a specifické nemoci
Rakovina, epilepsie, aj. Analyzované publikované studie dokládají, že soubory participantů v jógové intervenci vykazovaly signifikantně vyšší zlepšení duševního zdraví v porovnání se soubory participantů absolvujících podpůrnou terapii, a to zejména ve faktorech snížení úzkosti, deprese a stresu.

 

24. leden 2019
Dnes má svátek Milena

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek