Nejsi to Ty. Je to Tvoje štítná žláza

Nejsi to Ty. Je to Tvoje štítná žláza

stitna zlaza obrazek

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., předseda České endokrinologické společnosti,
přednosta 2. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Veřejnost by neměla podceňovat takové příznaky, jako je únava, obtížná koncentrace, pocit neklidu nebo problém se spánkem, protože mohou souviset s onemocněním štítné žlázy
a vhodnou léčbou se jich lze snadno zbavit. Zvýšit povědomí veřejnosti o onemocnění štítné žlázy, a tím pomoci lépe diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění doposud nevěděli, je cílem kampaně »Týden štítné žlázy«. Tuto celosvětovou osvětovou kampaň pořádá letos již podeváté společnost Merck ve spolupráci s organizací Thyroid Federation International (TFI), v České republice pod záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Letošní 9. ročník připomínkového »Týdne štítné žlázy« proběhne v týdnu 22. – 28. 5. 2017.
Jeho téma »Nejsi to Ty. Je to Tvoje štítná žláza.« je zaměřené na příznaky poruch štítné žlázy, které lidé často považují za důsledek svého životního stylu, a tudíž je řeší jinak, než by měli.   

prof. Krsek 2

Na to, jaké má veřejnost povědomí o poruchách štítné žlázy a jejich příznacích, se zaměřil celosvětový průzkum1) realizovaný v lednu 2017 společností Merck v rámci letošní kampaně »Týden štítné žlázy«. Průzkumu se zúčastnilo 6 171 žen ve věku 16 let a více v sedmi zemích světa, které odpovídaly na otázky zjišťující, zda respondenti vědí, že příznaky spojované s hektickým životním stylem by mohly být také příznaky poruch funkce štítné žlázy.

 

Výsledky celosvětového průzkumu:
•    Téměř polovina respondentů (49 %) považuje únavu, pocit neklidu a netrpělivosti
nebo potíže se spánkem za důsledek svého životního stylu.
•    Bezmála čtvrtina dotazovaných žen (23 %) řekla někomu ze svých blízkých, aby pocity deprese, napětí, úzkosti a podrážděnosti neřešili nebo přijali jako součást svého života.  
•    19 % žen odbylo problémy s těžkým zažíváním a zácpou s tím, že je to součást každodenního života a musí se s tím poprat – 18 % takto odbylo komplikace s menstruací
a 16 % dokonce těžkosti s otěhotněním.
•    Téměř třetina respondentů (31 %) neumí vysvětlit, jaká onemocnění štítné žlázy
se mohou vyskytovat.
•    70 % dotazovaných žen napadla souvislost se štítnou žlázou v případě přibírání
nebo ubývání na váze.
•    Do spojitosti se štítnou žlázou dala jen zhruba třetina žen neschopnost koncentrace v práci nebo ve škole (30 %) a nedostatek zájmu o cokoli, motivace pro cokoli (33 %).

 

Štítná žláza a její vliv na zdraví

Štítná žláza je nevelká žláza s vnitřní sekrecí připomínající svým tvarem motýla. Nachází se na přední straně krku před průdušnicí. Produkuje hormony štítné žlázy, tyroxin (T4)
a trijodotyronin (T3). Činnost štítné žlázy a sekreci hormonů štítné žlázy regulují vyšší centra, hypotalamus a hypofýza (podvěsek mozkový), systémem zpětných vazeb. Hormony štítné žlázy mají řadu funkcí a ovlivňují prakticky všechny tkáně a orgány lidského těla od nitroděložního vývoje až do konce života.

Mezi základní poruchy a nemoci štítné žlázy patří snížená funkce, zvýšená funkce, záněty a nádory štítné žlázy. Některé z nich nepředstavují pro pacienta žádné velké nebezpečí,
jiné mohou znamenat ohrožení zdraví i života, a to nejen pacientů samotných, ale v případě žen mohou ohrozit i těhotenství a vývoj plodu. Proto by se o nich mělo vědět, proto by se měly cíleně vyhledávat. To je také hlavním úkolem připomínkového »Týdne štítné žlázy«.


Riziko vzniku onemocnění štítné žlázy zvyšuje onemocnění štítné žlázy u pokrevních příbuzných, autoimunitní onemocnění (například diabetes mellitus 1. typu), věk nad 50 let, prodělaná operace štítné žlázy, některé genetické poruchy (například Downův syndrom, Turnerův syndrom). Lidé z těchto rizikových skupin by měli možnost onemocnění štítné žlázy přepokládat a aktivně se nechat vyšetřit. Stejně jako každý, kdo se obává, že by mohl mít poruchu funkce štítné žlázy. Zda štítná žláza funguje správně, ověří jednoduchý krevní test stanovující hladinu TSH (hormon podvěsku mozkového, který stimuluje štítnou žlázu).

 

Hlavní účinky hormonů štítné žlázy:
•    Jsou důležité pro vývoj a diferenciace (rozrůznění) tkání a orgánů, mají zásadní vliv
na vývoj centrálního nervového systému.
•    Ovlivňují energetický metabolizmus, zvyšují bazální metabolizmus, zvyšují spotřebu kyslíku v tkáních a zvyšují tvorbu tepla v lidském organizmu.
•    Ovlivňují kardiovaskulární systém, zvyšují tepovou frekvenci, zvyšují dráždivost srdečního svalu, zvyšují spotřebu kyslíku srdečním svalem.
•    Působí na dechové centrum tak, že udržují jeho aktivitu a zvyšují jeho reakci na změny vnitřního prostředí, především na nedostatek kyslíku a nadbytek kysličníku uhličitého.
•    Ovlivňují činnost svalstva, zrychlují jeho reaktivitu a rychlost kontrakce (stažení).
•    Působí na tvorbu krevních krvinek tak, že zvyšují tvorbu hormonu erytropoetinu,
který stimuluje tvorbu červených krvinek.
•    Ovlivňují další tkáně a orgány, jako například metabolizmus kostí nebo funkci ostatních žláz s vnitřní sekrecí.

 

Tak akorát hormonů

Když štítná žláza nevytváří správné množství hormonů, objeví se obtíže. Málo aktivní štítná žláza produkuje méně hormonů a její snížená činnost vede ke stavu, který se nazývá hypotyreóza. Příliš aktivní štítná žláza uvolňuje do krevního oběhu naopak více hormonů
a její zvýšená činnost vede ke stavu nazývaném hypertyreóza. Hypotyreóza a hypertyreóza jsou nejrozšířenější onemocnění štítné žlázy, z nichž hypotyreóza je mnohem běžnější.
 

 
Příznaky hypotyreózy:
 
•    ospalost
•    zimomřivost
•    únava
•    svalová slabost
•    chladná a suchá kůže
•    vypadávání vlasů
•    pokles libida
•    zpomalení srdeční činnosti
•    poruchy menstruačního cyklu

 

Příznaky hypertyreózy:

•    porucha paměti

•    bušení srdce
•    pocení
•    třes rukou
•    nesnášenlivost tepla
•    nervozita
•    nespavost
•    únava
•    úbytek svalové hmoty a svalová slabost
•    jemná, často teple opocená kůže
•    nekvalitní, jemné, řídnoucí vlasy
 
Při léčbě hypotyreózy se dodává organizmu chybějící hormon ve formě tablet. V 80–85 % případů je užívání léků nutné stále, celý život. Pokud se onemocnění odhalí včas a je správně léčeno, nezanechává žádné následky. Dochází ke kompletní úpravě všech příznaků a pacient žije plnohodnotný život, který není onemocněním nijak zkrácen. U neléčené hypotyreózy může dojít k vystupňování klinických příznaků a závažnému poškození zdraví, v extrémních případech až k tzv. myxedémového kómatu, které bezprostředně ohrožuje život pacienta.

 

Léčba hypertyreózy závisí na příčině a probíhá podáváním léků, které mají co nejrychleji dosáhnout normální funkce štítné žlázy. Užívají se léky snižující tvorbu hormonů štítné žlázy, případně doplňující léky, které blokují negativní vliv hormonu štítné žlázy na srdce a zklidňují srdeční činnost. Zvýšenou činnost štítné žlázy léky obvykle během několika měsíců zklidní. Pokud se štítná žláza nezklidní, nebo se opakovaně rozbouří, je nejvhodnější definitivní řešení (operace, léčba radiojódem). V případě neléčené hypertyreózy se stupňují její příznaky, dochází k poškozování řady tělesných orgánů a tkání. Neléčená hypertyreóza může ohrožovat zdraví a život pacienta, například výskytem poruch srdečního rytmu. Vystupňovaná hypertyreóza, tzv. tyreotoxická krize, představuje těžký stav, bezprostředně ohrožující život.

 

VÍTE, ŽE:
•    Až 300 miliónů lidí na celém světě trpí onemocněním štítné žlázy.
•    Pouze každý druhý muž a žena jsou si svého onemocnění štítné žlázy vědomi.
•    Výskyt onemocnění štítné žlázy je osmkrát častější u žen než u mužů.
•    V České republice trpí sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou) 525 000 osob.
•    Zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou) trpí 105 000 obyvatel České republiky.
•    Až u 10 % celkové populace a až u 30 % žen se někdy v životě vyskytne nějaká porucha
či onemocnění štítné žlázy.
•    Uzly ve štítné žláze se vyskytují u 30–40 % žen ve věku nad 50 let.

 

Až u 10 % celkové populace se v průběhu života vyskytne onemocnění štítné žlázy, osmkrát častěji u žen než u mužů. V ČR trpí sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou) 525 000 osob a zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou) 105 000 osob. Pouze každý druhý pacient si však je svého onemocnění vědom. Veřejnost podceňuje nespecifické příznaky, jako je například únava, pocit neklidu, depresivní nálada, obtížná koncentrace nebo problém se spánkem. Zvýšit povědomí veřejnosti o onemocnění štítné žlázy, a tím pomoci lépe diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění doposud neví, je cílem celosvětové kampaně »Týden štítné žlázy«. Letošní 9. ročník proběhne v posledním květnovém týdnu, 22. – 28. 5. 2017.

 

„Mezi základní onemocnění štítné žlázy patří snížená funkce, zvýšená funkce, záněty a nádory. Některá z nich nepředstavují pro pacienta žádné velké nebezpečí, jiná mohou znamenat ohrožení zdraví i života, a to nejen pacientů samotných, ale v případě žen mohou ohrozit i těhotenství a vývoj plodu. Proto by se o nich mělo vědět, proto by se měla cíleně vyhledávat. To je také hlavním úkolem »Týdne štítné žlázy«,“ říká prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., předseda České endokrinologické společnosti. Tuto osvětovou kampaň pořádá na celém světě letos již podeváté společnost Merck ve spolupráci s organizací Thyroid Federation International (TFI), v České republice pod záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Letošní téma »Nejsi to Ty. Je to Tvoje štítná žláza.« je zaměřené na příznaky poruch štítné žlázy, které lidé často považují za důsledek nedokonalého životního stylu, a tudíž je řeší jinak, než by měli.


Hormony, které produkuje štítná žláza, zasahují do všech metabolických dějů a významně ovlivňují všechny orgány v těle. Pokud štítná žláza produkuje hormonů málo, nebo naopak moc, projeví se to na fyzickém i psychickém zdraví člověka. Když se nemoc odhalí včas, většinou je dobře léčitelná a nezanechává žádné trvalé následky, v rozvinutém stadiu však závažně zasahuje do života, který může i ohrozit. „Správná funkce štítné žlázy je důležitá od nitroděložního vývoje až po pozdní věk, v určitých životních etapách je její význam zcela klíčový,“ upozorňuje MUDr. Richard Stejskal, předseda Sdružení ambulantních endokrinologů, a dodává: „příznaky onemocnění štítné žlázy lidé často přehlíží, protože se mylně domnívají, že jsou snadno rozpoznatelné a nepřehlédnutelné. Na druhou stranu pacienti nezřídka pokládají za projevy onemocnění štítné žlázy řadu obtíží, které se štítnou žlázou souviset nemusí. Typickým příkladem je přibírání na váze.“     

 

Z výsledků celosvětového průzkumu1) vyplývá, že téměř polovina žen (49 %) považuje únavu, pocit neklidu a netrpělivosti nebo potíže se spánkem za důsledek svého životního stylu. Jen zhruba třetina žen dala do spojitosti se štítnou žlázou neschopnost koncentrace v práci nebo ve škole (30 %) a nedostatek zájmu o cokoli (33 %). Zato v případě přibírání nebo ubývání na váze napadla souvislost se štítnou žlázou 70 % respondentek. Téměř třetina dotazovaných žen (31 %) neumí vysvětlit, jaká onemocnění štítné žlázy se mohou vyskytovat.

 

Jakmile člověk začne pociťovat životní nepohodu v podobě zvýšené únavy, ztráty energie, snížené koncentrace, poruch paměti, depresivních stavů aj., snaží se najít příčiny. „Pokud nenajde nic smysluplného a srozumitelného, co by stálo za tím, proč se cítí tak, jak se cítí, velmi snadno přijde na řadu sebeobviňování za neschopnost se nepříjemných pocitů a stavů zbavit. A nejčastějším řešením, jak se vymanit z nekomfortní životní situace, bývá pokus o změnu životního stylu. Ovšem ve chvíli, kdy se neosvědčí změna životního stylu, sebezpochybňující myšlenky a na ně navazující negativní pocity se díky nedůslednému zavádění nového životního stylu ještě znásobí,“ vysvětluje PhDr. Marta Boučková, specialistka na aplikovanou poradenskou psychologii, a doporučuje: „pokud se lidé začnou obracet na psychology, psychoterapeuty nebo kouče, ale za jejich potížemi stojí štítná žláza, žádného hmatatelného zlepšení se v brzké době nedočkají. Nejprve by se měli obrátit o pomoc směrem k endokrinologům.“

 

K rozpoznání snížené činnosti štítné žlázy, nejrozšířenější nemoci štítné žlázy, slouží dotazník s příznaky hypotyreózy, dostupný na www.tydenstitnezlazy.cz. Kdo v něm odpoví na pět a více tvrzení ANO, měl by konzultovat svůj stav s praktickým lékařem a nechat si stanovit hladinu TSH. Příznaky mohou souviset s onemocněním štítné žlázy a vhodnou léčbou se jich lze snadno zbavit.

Příznaky hypotyreózy přehlížela a považovala za přirozenou součást svého hektického životního stylu také Štěpánka Barešová, kterou přivedl do ordinace endokrinologa až kolaps. Paní Barešová, tajemník Sdružení obcí Sedlčanska a ředitelka turistické oblasti Toulava, má časově náročnou práci, dům, rodinu, psa a spoustu dalších aktivit. Nic z toho nezanedbává. „Před více než deseti lety jsem se potýkala s únavou a stresem, měla jsem problémy s trávením, suchou kůží a vlasy, byla mi pořád zima, cítila jsem silné mravenčení v rukou. Ale protože jsem v té době měla dvě malé děti, velký dům a náročnou práci, připadalo mi to normální. Vůbec mě nenapadlo, že by mohlo jít o příznaky hypotyreózy,“ vzpomíná paní Barešová. „Kromě toho mě trápilo ztížené polykání, jako kdybych měla v krku knedlík. Ani po několika vyšetřeních na ORL se však nezjistilo, co za tím je.
Až jsem zkolabovala v práci a potom absolvovala i vyšetření štítné žlázy. To odhalilo uzel ve štítné žláze a také její sníženou funkci. Začala jsem užívat léky na hypotyreózu, které užívám stále. Příznaky se po krátké době zmírnily, a přestože můj současný život není o nic méně aktivní, cítím se nesrovnatelně lépe než dřív,“ svěřuje se Štěpánka Barešová ve svých 46 letech.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Celosvětový průzkum realizovaný v lednu 2017 společností Merck v rámci letošní kampaně »Týden štítné žlázy«
   se zaměřil na to, jaké má veřejnost povědomí o poruchách štítné žlázy a jejich příznacích. Průzkumu se zúčastnilo
   6 171 žen ve věku 16 let a více v sedmi zemích světa, které odpovídaly na otázky zjišťující, zda respondenti vědí,
   že příznaky spojované s hektickým životním stylem by mohly být také příznaky poruch funkce štítné žlázy.


Více o štítné žláze, jejích poruchách a příznacích včetně dotazníku k rozpoznání hypotyreózy
na www.tydenstitnezlazy.cz

 

 

24. leden 2019
Dnes má svátek Milena

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek