Lékaři čím dál více spoléhají na následníky drahých léků

Biosimilars zlevňují nákladnou léčbu o stovky milionů korun

 PRIRODA1

Léčba rakoviny a také některých zánětlivých autoimunitních nemocí stojí ročně český zdravotní systém miliardy korun. Moderní biologická léčba je natolik drahá, že by se nedostala ke každému potřebnému – cenu však v posledních letech razantně snižují následníci originálních biologických léků – tzv. biosimilars. Účinkují stejně jako originály, cena je však až o polovinu nižší. Spotřeba biosimilars roste meziročně o desítky procent. Díky vstupu biosimilárních adalimumabů se očekává úspora až 1,4 miliard při léčbě některých autoimunitních onemocnění. Lékaři považují používání biosimilars za zlom v medicíně, díky kterému se biologická léčba stává dostupnou pro tisíce nových pacientů ročně.

 

Čísla České asociace farmaceutických firem například ukázala, že používáním generických léků a biosimilars se jen na léčbě revmatoidní artritidy za posledních deset let v ČR ušetřilo více než 1,6 miliardy korun. Biosimilars totiž ze zákona musí být při uvedení na trh o 30 % levnější než originál, což výrazně zlevňuje například extrémně nákladnou léčbu rakoviny a některých imunitně zprostředkovaných chorob. Podle údajů z trhu nakupují nemocnice biosimilars například na léčbu onkologických onemocnění jako lymfomy nebo leukemie až o dalších 50 % levněji, díky čemuž šetří desítky milionů korun ročně.


Na biologickou léčbu nyní lépe dosáhnou také pacienti se zánětlivými střevními chorobami, jakými jsou Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida. „V roce 2015 jsme léčili přibližně 1 700 pacientů biologickou léčbou, v loňském roce to bylo už 7 500 osob. Například pacienty se střevními záněty již léčíme v 65 % případů biosimilárními biologiky,“ vypočítává prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., z centra ISCARE. Léčba originálním přípravkem u nového pacienta podle něj dříve stála přibližně 1,2 milionu korun ročně. S biosimilars stejná léčba vychází na cca 350 000 korun. „Navíc je možné aplikovat terapii dříve i u pacientů s rizikovými faktory nepříznivého průběhu těchto nemocí. Ty jsme v minulosti nemohli léčit, protože biologická léčba byla vyhrazena pouze pro nejkomplikovanější pacienty,“ dodává.


Úlevy, kterou biologika přináší, se dočkali také lidé s chronickými kožními chorobami, jako je psoriáza. „Lékaři mají díky nižší ceně biosimilars větší komfort při předepisování, mohou biologickou léčbu poskytnout pacientům mnohem dříve. Cenová hladina přípravků se již téměř srovnala a víceméně záleží na daném ústavu, zda využívá originál nebo kopii,“ popisuje prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Odborníci tak biosimilars předpovídají zářnou budoucnost a čekají, že v tomto roce bude jejich spotřeba narůstat podobným tempem jako v roce loňském. Na biosimilars by podle nich mohl systém zdravotnictví ušetřit přes miliardu korun. To potvrzuje i prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: „S tím, jak i dalším přípravkům postupně skončí patentová ochrana a budou mít vlastní biosimilars, se tento druh léčby postupně stane převládající. Je to skutečně klíčový zlom v terapii,“ předpovídá.


Hlas onkologických pacientů vyzývá nemocné, aby sdělili zkušenosti s léčbou

Jste onkologický pacient a měl jste potíže dostat se v době epidemie koronavirového onemocnění k léčbě? Anebo u vás naopak vše fungovalo jako za normální situace? Zapojte se a vyplňte dotazník o dostupnosti onkologické léčby – vyzývá platforma Hlas onkologických pacientů (HOP). Výsledky dotazníku pomohou zjistit, zda a jak byly potřeby onkologických pacientů v této krizové době naplňovány.


„Hlas onkologických pacientů usiluje o naplňování všech potřeb pacientů s onkologickým onemocněním. Včasná léčba je základním předpokladem pro zvládnutí nemoci. Pandemie a strach z nákazy však významně zasáhly do života zejména ohrožených skupin chronicky či akutně nemocných. Mezi nimi určitě i pacientů s onkologickým onemocněním, kteří jsou v různých stádiích akutní léčby, či čekají na konečné stanovení diagnózy. Proto jsme se rozhodli jich zeptat, jaké mají zkušenosti ze své léčby,“ vysvětlila koordinátorka platformy Ivana Plechatá.  


Dotazník pacienti najdou na webové stránce Hlasu onkologických pacientů a bude k vyplnění dostupný do 10. května (http://www.hlaspacientek.cz/co-delame/dotaznik-hlasu-onkologickych-pacientu-o-dostupnosti-onkologicke-lecby-v-dobe-epidemie--61/)

a také na webu České onkologické společnosti (https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/pacientske-organizace/dotaznik-hlasu-onkologickych-pacientu-na-tema-dostupnost-onkologicke-lecby-v-dob/)

nebo na stránkách spolupracujících pacientských organizací.


Onkologickou diagnózu si ročně vyslechne na 90 000 nových pacientů a tento fakt platí i nyní, v čase šířícího se koronaviru. Hlavním cílem dotazníku je podle organizátorů zjistit faktickou dostupnost onkologické léčby v době různých omezení vyvolaných epidemií onemocnění COVID-19.


„Získanou zpětnou vazbu chce HOP předat odborníkům, aby rovněž měli informace o tom, zda se pacientům dostávala léčba. Zatím nemám zprávy o tom, že by pacientům s kolorektálním karcinomem přerušovali nebo omezovali léčbu, i pravidelné kontroly a vyšetření po skončení léčby probíhají dobře. Na plánované kontroly pacienti docházejí, jen je vždy dobré si zavolat předem a ověřit aktuální stav,“ popisuje Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s. – pacientské organizace sdružující stomiky – lidi s umělým vývodem. Stejně popisuje stav dostupnosti léčby pacientek s diagnózou rakoviny prsu po dobu koronavirové epidemie i Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. zastřešující více jak 40 pacientských organizací po celé České republice a projekt Bellis – mladé pacientky do 45 let věku.
„Podle ohlasů z pacientských organizací se onkologové snaží co nejlépe zvážit individuální potřeby pacientů, ale pochopitelně nejsou informace o situaci pacientů, kteří nejsou zapojeni v žádné organizaci,“ dodává Šárka Slavíková z Amelie, z.s. poskytující sociální a psychologické poradenství pacientům.


„Potýkáme se s novou velmi složitou situací, kterou nám přinesla pandemie COVID-19, je to velmi těžké období pro zdravé spoluobčany a o to více pro pacienty s onkologickou diagnózou. Pocit nejistoty, strachu, osamělosti, nedostatku vědomosti o problému musí být zvláště u chronicky nemocných velmi tíživý. Snažili jsme se hned od počátku března, kdy onemocnění COVID-19 postihlo první pacienty v Česku, podat informaci prostřednictvím webových stránek Linkos. Především jsme vyzvali k omezení návštěv zdravotnických zařízení u dlouhodobě sledovaných pacientů, kteří neměli obtíže a kde odklad kontroly nepředstavoval takové riziko, které by jim naopak přinesla možná infekce. Zároveň jsme prohlášením výboru ČOS chtěli uklidnit pacienty, u kterých probíhá terapie, že o ně bude adekvátně postaráno s ohledem na dodržení přísných protiepidemických opatření. Věřím, že nemocným byla a je poskytnuta péče i rada profesionálních týmů. Věřte, že i pro zdravotníky není situace jednoduchá. Nikdy jsme podobnou neřešili. I personál byl a je vystaven tlaku rizika nákazy, obavy z redukce počtu zdravotníků a zvládnutí adekvátní péče. I zdravotníci jsou lidé s běžnými starostmi o blízké. Vítáme aktivitu sběru informací, která pro nás bude zpětnou vazbou a jistě povede k dalšímu zlepšení péče o nemocné s malignitami i v extrémních podmínkách,“ zdůraznila předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.

 

O HOP
Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) sdružuje pacientské a podpůrné organizace, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním.
Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Onko Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České ILCO, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN).

 

 

17. říjen 2021
Dnes má svátek Hedvika

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek