Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

V Česku vzniknou centra pro léčbu chorob srdečního svalu Pomohou desítkám tisíc lidí

Srdeční selhání spojené s dušností, kolaps a v nejhorším případě i náhlá smrt. To všechno mohou způsobit tzv. kardiomyopatie – nemoci srdečního svalu. V Česku se týkají desítek tisíc lidí, řada z nich ale vůbec netuší, že je má. Tato závažná onemocnění, mnohdy genetického původu, jsou totiž často dlouho bezpříznaková, a když se objeví, je to nečekané. Podchytit nemocné včas, nasadit jim léčbu a zabránit zbytečným úmrtím pomůže 10 nově vznikajících center pro léčbu hypertrofické kardiomyopatie. Odborníci je představí na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti (ČKS), který startuje 4. května v Brně.

„Kardiomyopatie jsou onemocnění srdečního svalu, která jsou často vrozená. Mají řadu projevů i forem,“ říká přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA. Kardiomyopatie lékaři obvykle zachytí náhodně, například na základě EKG provedeného v rámci preventivní prohlídky u praktika. Pokud pacienti začnou mít potíže, bývá někdy na léčbu pozdě. „Mohou náhle zemřít nebo zkolabují a musíme je resuscitovat. To nás straší nejvíc. Proto chceme tyto jedince podchytit včas a nebezpečným situacím předejít. V pozdějším věku pak mohou kardiomyopatie vést k srdečnímu selhání. Pacienti jsou dušní a nevýkonní a objevují se u nich například poruchy srdečního rytmu,“ vysvětluje prof. Linhart.
Síť nově vznikajících center je určena pacientům s tzv. hypertrofickou kardiomyopatií, při níž dochází ke zbytnění srdečního svalu. Centra pokryjí celou Českou republiku. „Diagnostika kardiomyopatií, které jsou spojeny s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti, není jednoduchá. Specializovat se na ni bude 10 nových center. Pacienti se díky diagnostickým zkušenostem týmu a léčebným možnostem dostanou k moderní léčbě, která se nyní dostává nově do praxe, včas. Správné ‚vytipování‘ pacientů je důležité i proto, že se jedná o poměrně nákladnou terapii. Sledování nemocných na této terapii také není úplně snadné,“ říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., přednosta I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a zároveň předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti. „Kardiologové budou mít v těchto centrech k dispozici pokročilé zobrazovací metody. Kromě základních, jako je echokardiografie a EKG, tak budou moci u rizikových pacientů provést také CT vyšetření, magnetickou rezonanci srdce, případně endomyokardiální biopsii. V centrech se bude využívat spolupráce i s lékaři ostatních specializací, jakými jsou genetika, biochemie, radiologie a další,“ doplňuje prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nově vzniklá centra tak poskytnou pacientům komplexní péči. Ta zahrne i genetické testování rodinných příslušníků nemocných, aby se u nich předešlo případným komplikacím a minimalizovalo riziko náhlého úmrtí. Pomoci jim může například implantace defibrilátoru, který dokáže zvrátit těžké poruchy srdečního rytmu. „Léčba kardiomyopatií je u nás dostupná, zdaleka ne všichni pacienti se k ní ale dostanou. Nelze ji vždy poskytnout v terénu, proto usilujeme o to, aby byla centralizovaná. O vzniku nových center v současné době jednáme se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví a fakultními nemocnicemi,“ uzavírá prof. Linhart.

 

 

Zdroj: I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA

23. červen 2024
Dnes má svátek Zdeňka

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek