Chřipka: Neočkovaný zdravotník je pro pacienty hrozbou, někdy i smrtelnou

Chřipka: Neočkovaný zdravotník je pro pacienty hrozbou, někdy i smrtelnou

MUDr. Zdeňka Jágrová

Česká legislativa lékařům a zdravotnickému personálu neukládá povinnost očkovat se proti chřipce, rozhodnutí tak na rozdíl od zahraniční praxe zůstává zcela na nich.2c Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivňuje i výsledné statistiky proočkovanosti, které jsou u českých zdravotníků pravděpodobně pod již tak nízkým celorepublikovým průměrem.1a


V České republice doposud neexistují oficiální statistiky, které by sledovaly proočkovanost zdravotníků a zdravotnického personálu. Kolik se jich každoročně skutečně chrání před chřipkou, lze jen odhadovat.2b Předpokládá se však, že jejich počet pravděpodobně nepřesahuje ani celorepublikový průměr1b, který se v posledních letech pohybuje na úrovni 5- 6 %.2a,10 Přitom Světová zdravotnická organizace každý rok apeluje na závažnost chřipkového onemocnění a doporučuje naočkovat minimálně 30 % populace a až 75 % osob v rizikových skupinách.3a,3b


Každý rok umírá v ČR na chřipku až 2 000 lidí


„Chřipku není radno podceňovat. Jde o vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým charakterem šíření. Původcem onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Nákaza každoročně postihuje 10 % světové populace, v průběhu pandemie dokonce 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných respiračních viróz může mít závažný průběh,“ říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy. V Evropské unii se počet úmrtí v souvislosti s chřipkou odhaduje průměrně na 125 tisíc osob za rok. U nás v České republice bývá každý rok příčinou smrti až 2 tisíc osob, což představuje víc jak 2 % všech úmrtí.4


Dobrovolnost očkování v ČR vs. povinnost ve světě


Jedinou dostatečně spolehlivou a účinnou prevencí chřipky je očkování.5 Národní imunizační komise ho dle Světové zdravotnické organizace a postupů v ostatních zemích doporučuje především rizikovým skupinám (senioři nad 65 let a chronicky nemocní jakéhokoli věku – tj. osoby s poruchou imunity, pacienti s chronickým onemocněním dýchacího systému, astmatici, lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater, osoby s chronickým onemocněním srdce a cév, diabetici, lidé s poruchou funkce průdušek a plic) a dále těhotným ženám a lidem  přicházejícím do kontaktu s rizikovými pacienty, tedy i pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních ústavech.12 Nemocný lékař či zdravotní sestra totiž mohou pro oslabené pacienty představovat velkou hrozbu a zdroj vážných zdravotních komplikací.2d

 

„Česká legislativa však povinné očkování zdravotníků nijak nedefinuje. Očkování proti chřipce tak zůstává na dobrovolné bázi a na postoji jednotlivých zdravotnických zařízení. Praxe na zahraničních klinikách bývá přitom zcela odlišná. V některých vyspělých zemích se očkování jednoznačně považuje za vhodné opatření přispívající k bezpečnosti pacientů, na některých odděleních je dokonce povinné,“ upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová. Například v USA je očkování proti chřipce součástí akreditačního procesu nemocnic a je nařízeno pro pracovníky JIP, ARO a některých dalších zdravotnických zařízení. Odmítnou-li se nechat očkovat, musí namísto toho po celou chřipkovou sezónu, tedy několik měsíců, používat ochrannou roušku nebo polomasku.7 Odmítne-li zdravotník taková opatření, je propuštěn.6,8


V důsledku toho se proočkovanost zdravotníků v USA v sezóně 2016-17 pohybovala kolem 78,6 %, v zařízeních s povinnou vakcinací byla ještě daleko vyšší (96,7 %.) Naproti tomu tam, kde nebylo očkování vyžadováno, dosáhla proočkovanost zdravotnického personálu necelých 46 %.11


V evropských zemích se k očkování zdravotníků začíná přistupovat podobně jako v USA. V EU je v naprosté většině zemí doporučené očkování všech zdravotnických pracovníků, příp. zdravotníků v přímém kontaktu s pacienty, anebo se specifickými skupinami pacientů (lidé s oslabenou imunitou a senioři).1c

 

Zdroje:
1.    Fabiánová K., Havlíčková M., Kynčl J.: Očkování zdravotníků proti chřipce – pomůže nám edukace?. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.vakcinace.eu/data//files/hradecke2016/havlickovam-ockovanizdravotnikuproti.pdf
2.    Medical Tribune: Očkování proti chřipce už běží, zdravotníci se očkují málo. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40646-ockovani-proti-chripce-uz-bezi-zdravotnici-se-ockuji-malo
3.    Fabiánová K.: Možnosti očkování pro zdravotníky aneb Chráním sebe, chráním Tebe. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/95.pdf
4.    Kapla J.: Chřipka. Medicína Pro Praxi 2009; 6(1): 14–16. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/01/03.pdf
5.    Mýty a nepravdy spojené s očkováním. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dostupné z: http://www.aifp.cz/cs/brozury/Contents/0/vakcinace_08_09_2016_1.pdf
6.    Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Chřipka. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka_4664_2073_5.html
7.    Jágrová Z.: Očkování, Hygienická stanice hlavního města Prahy
8.    Koubová M.: Zdravotníci by měli být povinně očkováni proti chřipce. Alespoň na vybraných odděleních. Zdravotnický deník. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/09/zdravotnici-by-meli-byt-povinne-ockovani-proti-chripce-alespon-na-vybranych-oddelenich/
9.    Jágrová Z.: Očkování proti chřipce. Hygienická stanice Hlavního města Prahy: Dostupné z: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_161_1.html
10.    Chlíbek R.: Chřipka – podceňované onemocnění. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
11.    Centers for Disease Control and Prevention: Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel — United States, 2016–17 Influenza Season. Dostupné z: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6638a1.htm
12.    Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Doporuceny_postup_pro_ockovani_proti_sezonni_chripce.pdf

 

 

Zdroj, foto:
www.stop-chripce.cz

 

www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

 

 

 

2. červen 2020
Dnes má svátek Jarmil

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek