IGRÁČEK v Břeclavi potěší nejen milovníky historie

IGRÁČEK na sebe vzal podobu Jana I. Josefa z Liechtensteina a Vrchního průvodčího osobních vlaků Severní dráhy císaře Ferdinanda. Obě dvě figurky, které speciálně pro Břeclav vyrobil Miroslav Svoboda, Mohou návštěvníci obdivovat v rámci putovní výstavy Fenomén IGRÁČEK, která od 8. června do 30. srpna hostuje v břeclavském Městském muzeu a galerii. Návštěvníci uvidí historii, současnost a výrobu této legendární hračky. Chybět nebude ani hrdina dnešních dní IGRÁČEK s rouškou, díky němuž bylo vybráno již 974 040 Kč - údaj k 29. květnu, a to v rámci projektu Pomáhej s IGRÁČKEM. Z prodeje každého takového IGRÁČKA putuje patnáct korun na pořízení ochranných pomůcek pro zdravotníky a záchranné složky. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Inspirací Zlín.

Or.IGR.Breclav 2
„Návštěvníci na výstavě zhlédnou průřez tvorby nyní již legendárních figurek IGRÁČKŮ, a pak i speciální figurky, vytvořené pouze pro naši výstavu. Pro originální ztvárnění historických osobnosti byly vybrány ty, které přímo souvisí s naším městem,“ uvádí Mgr. Silvie Vymyslická, zástupkyně ředitele, vedoucí úseku Muzeum a galerie. „V dalších objektech Městského muzea a galerie Břeclav lze navštívit stálé expozice i krátkodobé výstavy. Jedná se o břeclavskou synagogu, Lichtenštejnský dům, zámeček Pohansko a pavilon v městském parku. Více informací návštěvníci naleznou na našich internetových stránkách www.muzeumbv.cz,“ dodává Silvie Vymyslická.


„Břeclav má v podstatě dva významné fenomény své minulosti, které jí dostatečně charakterizují, a to železnici a rod Lichtenštejnů. V prvním případě jsem se snažil získat podklady pro co nejstarší zpodobnění železničáře, a protože trať přes Břeclav provozovala od roku 1839 společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, zvolil jsem vrchního průvodčího osobních vlaků z té doby a od této společnosti.  V počátcích železnice používala každá soukromá společnost odlišné stejnokroje svých zaměstnanců. Ve druhém případě jsem zvolil jedhoho z prvních budovatelů lednicko-valitckého areálu a významného vojevůdce Jana I. Josefa z Lichtenštejna, kterého mám v oblibě", uvádí Miroslav Svoboda autor unikátních figurek.


 „Výstava Fenomén IGRÁČEK obsahuje i nejstarší IGRÁČKY, kteří se vyráběli v tehdejším Československu ve Výrobním družstvě Igra. Návštěvníci tak uvidí nejen úplně první vyrobenou postavičku zedníka z roku 1976, ale také např. paní učitelku, motorkáře, sestřičku nebo příslušníka veřejné bezpečnosti. Na své si přijdou rodiče dnešních dětí, kteří si staré IGRÁČKY pamatují ze svého dětství, ale také děti, pro které bude přichystána dětská herna,“ uvádí Mgr. Věra Stojarová, kurátorka výstavy.


„Když mi kolega přinesl ukázat dvě unikátní figurky pro Břeclav, které k nám dorazily poštou od pana Svobody, rozzářily se mi oči. Jde o další nádherné dílo z jeho igráčkovské dílny. Věřím, že i návštěvníci expozice v Břeclavi budou mít obdobnou radost jako já a užijí si výstavu, která se již sama o sobě stala fenoménem,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton s.r.o.

vystava Breclav 2
Jan I. Josef, kníže z Lichtenštejna, německy Johann I. Josef von Liechtenstein, (26. června 1760 Vídeň - 20. dubna 1836 Vídeň) byl rakouský polní maršál a 10. kníže z Lichtenštejna v letech 1805 - 1806 a pak znovu v letech 1814 - 1836.  Byl posledním lichtenštejnským knížetem, který vládl pod Svatou říší římskou. Byl druhorozeným synem knížete Františka Josefa I. Jan Josef si zvolil vojenskou kariéru a ve 22 letech nastoupil do armády v hodnosti poručíka. Později během osmanských válek v Evropě se stal plukovníkem. Na významu získal během napoleonských válek, kdy byl povýšen na post polního maršála a stal se vrchní velitelem armády Rakouského císařství. Vedl rakouské vojsko v bitvě u Slavkova. Později byl obviněn kvůli nevýhodným mírovým smlouvám s Napoleonem - prešpurský mír a schönbrunnský mír. Obě tyto dohody byly velmi výhodné pro Napoleona a tvrdé pro Rakousko a Jan Josef byl nařčen, že má malé diplomatické schopnosti, a proto aby unikl před kritikou, odešel v roce 1810 z armády.


Jako lichtenštejnský kníže provedl pokrokové reformy, i poté však země zůstávala absolutistickou monarchií. V roce 1818 však potvrdil platnost nové ústavy, jež omezovala moc panovníka. Zlepšil podmínky v zemědělství a lesnictví a radikálně reorganizoval svou administrativu, aby vyhověl požadavkům o modernizaci země. Stal se propagátorem nového uměleckého směru v zahradnictví biedermeier.  Janu I. Josefovi se také podařilo získat další panství, která věnoval svým synům, jako sekundo- a tertiogeniturní fideikomis: na přelomu let 1820/21 získal panství Deutschlandsberg-Hollenegg (pro prince Františka de Paula), roku 1823 Neulengbach (pro prince Karla Jona) a roku 1831 panství Rosegg v Korutanech (pro prince Bedřicha). V roce 1806 Napoleon začlenil Lichtenštejnsko do Rýnského spolku a udělil mu nezávislost. Na Vídeňském kongresu byla suverenita Lichtenštejnska potvrzena. V roce 1815 se země stala členem Německého spolku, a tak upevnila svou suverenitu.


V roce 1792 se kníže Jan oženil s Josefou Žofií z Fürstenbergu-Weitry, s níž měl 11 dětí - 7 synů (mj. následník kníže Alois II.) a 4 dcery. Po smrti knížete Jana I. byly jeho ostatky dne 23. dubna 1836 s vojenskými poctami převezeny z Lichtenštejnského paláce do Michaelerkirche k poslednímu požehnání a poté do Vranova, kde byl pochován v nové lichtenštejnské rodinné hrobce, jako i jeho manželka, kterou dal kníže vystavět.

vystava Breclav 1
________________________________________________________________________________________
Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry, v roce 2018 edukativní hra „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnice ROTO ABC. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko v roce 2019 za sety nákladních aut Multigo FIRE set a Multigo BUILD set a za deskovou hru Picasso. Více na www.efko.cz


Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků

27. říjen 2021
Dnes má svátek Šarlota a Zoe

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek