dTest: Výchova mladých spotřebitelů v Česku

dTest: Výchova mladých spotřebitelů v Česku

dtestmladych

Ochrana našich spotřebitelských práv není samozřejmostí. U příležitosti Světového dne spotřebitelských práv stojí za připomínku historický okamžik, který k jeho vzniku vedl. Zároveň je třeba si uvědomit důležitost vzdělávání spotřebitelů od útlého věku. Spotřebitelská gramotnost není součástí školních osnov; řada aktivních učitelů ji přesto do výuky zařazuje díky spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest.  


První krok k vytvoření současného systému ochrany slabší smluvní strany učinil americký prezident J. F. Kennedy 15. března 1962 ve svém projevu určeném Kongresu. Svůj projev uvedl takto: „Spotřebitelé jsme my všichni…“ a poté vyhlásil čtyři základní teze na ochranu spotřebitelů – právo na bezpečnost výrobků, právo ochrany před nekalými praktikami a zavádějícími informacemi, právo výběru zboží a služeb za férové ceny, právo na zákonnou ochranu zájmů spotřebitelů. Ty jsou i po 57 letech stále aktuální. Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv v roce 1983.


Šíření spotřebitelské gramotnosti již mezi žáky a studenty je jedním z cílů spotřebitelské organizace dTest. Své materiály a aktivity dTest přizpůsobuje různým věkovým skupinám. „V našem kolektivu je řada nadšených studentů práv a mladých právníků, kteří nám pomáhají lépe pracovat s mladými lidmi. Nejvíc se nám osvědčilo pořádání kreativních soutěží a her,“ říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Pro učitele jsme také připravili příručku s radami a příklady, jak vzdělávat žáky na druhém stupni základních škol a gymnázií. Ukazujeme, jak zapojit spotřebitelské vzdělávání do hodin matematiky, fyziky a chemie.“


Pro náctileté dTest každoročně vyhlašuje soutěž Spotřeba pro život. Soutěž je určena pro žáky středních škol, vyšších odborných škol a odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro své vrstevníky. Studenti v něm zužitkují vlastní zkušenosti s daným tématem, mohou také zpracovat test výrobků či služeb. Tématem letošního ročníku jsou poštovní a přepravní služby. Více informací o soutěži na www.spotrebaprozivot.cz


Středoškoláci lépe akceptují, když je vyučuje někdo jen o málo starší, než jsou sami. dTest ve spolupráci s právnickými fakultami v Praze, Brně a Olomouci v předchozí letech pořádal cyklus přednášek o spotřebitelském právu na středních školách formou takzvaného street law. Přednášky jsou zdarma a přihlásit se o ně mohou školy po celé České republice. Projekt seminářů na středních školách má za cíl přinést studentům základní informace a znalosti ze spotřebitelského práva, aby mohli vstupovat do smluvních vztahů informováni o možných důsledcích a osvojili si základní principy, které využijí v soukromém i pracovním životě. Přednášejícími jsou studenti právnické fakulty, kteří se touto formou učí prezentovat právní témata laikům a rozvíjejí své právní, rétorické a pedagogické dovednosti. Každý rok zvládnou „odučit“ téměř 500 přednášek na středních školách.


dTest již proškolil mnoho desítek studentů právnických fakult, rozhodl se proto v letošním roce jimi získané znalosti v oblasti ochrany spotřebitele prověřit v rámci světově uznávané metody Moot Court. Jedná se o mimoškolní soutěž, která se v dnešní době koná na mnoha právnických fakultách po celém světě. Účastníci se zapojují do simulovaných soudních řízení, která zahrnují sepsání podání k soudu a také účast na samotném ústním jednání. Je třeba podotknout, že dosud se v České republice nekonalo žádné simulované soudní řízení pro studenty, které by se věnovalo ochraně spotřebitele. Soutěžní soudní případ se bude týkat problému, který čeští spotřebitelé v první polovině roku 2019 budou v poradně dTestu řešit nejčastěji.


I dospělí spotřebitelé se mohou vzdělávat zábavnou a interaktivní formou. Téměř před rokem posílilo obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) práva spotřebitelů, ale nenaučilo je správnému chování a ostražitosti. Spotřebitelé nevědí, jak mít své údaje pod kontrolou a jak jednat, když jsou jejich práva porušena. Cílem interaktivní hry s názvem Než řekneš ANO dostupné na www.nezreknesano.cz

je pomoci uživatelům internetu překonat nástrahy, které souvisí s bezpečností přístupových hesel, nakupováním v e-shopu nebo komunikací na sociálních sítích. Princip webové hry je jednoduchý: Do děje hráč zasahuje tak, že činí ze svého pohledu nejlepší z nabízených rozhodnutí. „Hravou formou si osvojíte pravidla bezpečného chování na internetu, abyste se nestali oběťmi vydírání nebo zneužití osobních dat. Ve hře na sebe berete role snoubenců, kteří plánují svatbu a řeší řadu běžných situací. Práva spotřebitelů se díky hře přesunou z teoretické roviny GDPR do praxe,“ popisuje Lukáš Zelený. Spotřebitelé si ve hře vyzkouší, jak využít právo na odstranění online obsahu, který je poškozuje. Dále se dozví, jak odhalit podvodný e-mail nebo jak se nenechat okrást kyberzločinci.

 

Audiozáznam Kennedyho proslovu o ochraně spotřebitelů z 15. 3. 1962 si můžete pustit na: https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1962/JFKWHA-080-003/JFKWHA-080-003


Přepis Kennedyho zprávy určené Kongresu: https://archive.org/stream/4730892.1962.001.umich.edu/4730892.1962.001.umich.edu_djvu.txt


Foto: Vítězný tým 10. ročníku soutěže Spotřeba pro život: studenti Gymnázia Vítkov Alexandr Pisani, Patrik Lamatschek a Jan Kundrát (zleva) s časopisem LIGHTBULB o mobilním trhu.

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

18. duben 2021
Dnes má svátek Valérie

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek