Sládečkovo muzeum v Kladně představí svým návštěvníkům IGRÁČKA v podobě Jaromíra Jágra

Sládečkovo muzeum v Kladně představí svým návštěvníkům IGRÁČKA v podobě Jaromíra Jágra 

budova Sládečkova muzea bývalá ředitelská vila PŽS Foto SVMK
Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně se od 7. září do 18. listopadu tohoto roku zastaví výstava Fenomén IGRÁČEK. Představí historii i současnost oblíbené české hračky již tří generací dětí. Návštěvníci si mohou prohlédnout desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách. A seznámit se s výrobou figurky, a také si s IGRÁČKY pohrát. Speciálně pro Kladno vznikla pak figurka Jaromíra Jágra. Originální figurka se vyrábí vždy pro konkrétní výstavu, kterou provází. Pochází z dílny Miroslava Svobody a ztvárňuje osobnosti, které jsou s daným místem spjaté. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí, spolu s Technickým muzeem v Brně.


„Výstavy v muzeu většinou volíme tak, aby byly pro co nejširší publikum. A tato výstava bude určitě zajímavá nejen pro rodiče s dětmi, ale také pro školní skupiny, protože IGRÁČEK ztvárňuje tolik různých povolání, najdete zde například i hutníka. Součástí výstavy je navíc i herna,“ uvádí PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova muzea. „Toto září pořádáme navíc výstavu Netopýři tajemní a zranitelní, Den horníků nebo Svatováclavské slavnosti na Budči. Všechny Vás srdečně zveme k pobavení i poučení,“ dodává ředitel muzea.
 
„Speciálně pro výstavu v Kladně přibyly některé novinky. Kladno pro mě znamená Huť Poldi, jednu z nejlepších světových oceláren. Na výstavě proto bude i ukázka vstřikovací formy pro výrobu části postavičky IGRÁČKA. Můžeme předpokládat, že i ona vznikla z kladenské oceli," uvádí Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. „Pro každou zastávku pak vzniká v dílně Miroslava Svobody unikátní figurka - například pro Zlín to byl IGRÁČEK Tomáše Bati, pro centrum Eden v Bystřici pod Pernštejnem panáčci Adama a Evy," dodává Zdeněk Rauš.

JAGR 68 2

„Dnes už je s Kladnem spjat také hokej. Proto čeká návštěvníky výstavy jedno překvapení v podobě dvou unikátních figurek hokejisty. Věříme, že se bude všem návštěvníkům i dotyčnému hokejistovi líbit. Srdečně na putovní výstavu Fenomén IGRÁČEK zveme. Třeba se díky ní dostanete do kladenského muzea poprvé a dozvíte se přitom mnoho zajímavého a to nejen o výrobě IGRÁČKA,” uvádí Miroslav Kotík, majitel a ředitel společnosti EFKO – Karton s.r.o.

 

Kromě rozsáhlé sbírky IGRÁČKŮ čeká návštěvníky seznámení se s jeho výrobou, a to od roku 1976, kdy byl první panáček, povoláním zedník, vyroben. Od té doby byly vytvořeny desítky různých povolání IGRÁČKŮ s odlišnými doplňky, vznikla herní řada MultiGo - nákladní automobily, ze kterých se dá vytvořit hned několik aut, nebo řada Handy - skládací prostředí (např. restaurace, nemocnice aj.), ve kterých si děti mohou s IGRÁČKEM hrát.

JAGR Kladno 2

Impulsem pro založení kladenského muzea byl záměr uchovat interiér bouraného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který v roce 1899 musel ustoupit většímu kostelu, a to  z důvodu rychlého rozvoje a růstu „města uhlí a železa“. Sbírky muzea se pak rozrůstaly např. v oboru archeologie, etnografie a zejména industriálu, který měl zásadní vliv na vývoj regionu. Do správy muzea tak patří jediný komplexně zachovaný důl na Kladensku, od r. 1994 provozovaný jako Hornický skanzen Mayrau. Muzeum dále spravuje předválečný bunkr tzv. Pražské čáry a zajišťuje prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla na hradišti Budeč, památném místě rané české historie.


Vstupné do muzea: dospělí 30 Kč, senioři, studenti, žáci 15 Kč, rodinné vstupné 70 Kč, školáci ve skupině  10,- Kč/ žák (pedagogický doprovod zdarma), Zdarma děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, ICOM, AMG, NPÚ
__________________________________________________________________________________
Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V  roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC v roce 2018.
Technické muzeum v Brně (TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB. 

23. duben 2021
Dnes má svátek Vojtěch

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek