Když děti kopírují své rodiče…

Když děti kopírují své rodiče…

 

Tři čtvrtiny rodičů dětí ve věku 3 až 14 let si myslí, že je jejich potomci napodobují, a počítají s tím při výchově. Ostražitější jsou v tomto směru mladí rodiče ve věku 18 až 35 let. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu1) pro AquaLife Institute2), jehož cílem bylo zjistit, zda děti přejímají návyky svých rodičů, zejména v oblasti pitného režimu, stravování, pohybu a také péči o zuby. Průzkum potvrdil, že děti kopírují své rodiče ve všech oblastech, například že čím častěji pijí rodiče slazené nápoje, tím častěji je pijí jejich děti. Rodiče proto mohou vlastním životním stylem zásadně ovlivnit zdraví svých dětí. Pokud budou dbát na svůj pitný režim a naučí se pít pravidelně dostatečné množství vhodných tekutin, naučí se to, v podstatě automaticky, také jejich děti.

 

„Množství a potřeba tekutin mají v pediatrii mnohem větší význam než v případě dospělých pacientů. Děti totiž mají procentuálně výrazně vyšší obsah vody v těle, vyšší podíl mimobuněčného (extracelulárního) prostoru i vyšší relativní denní obrat (příjem a výdej) tekutin než dospělí. U zdravého dospělého odpovídá denní obrat přibližně 1/7 mimobuněčné tekutiny, u kojence od 1/3,“ vysvětluje MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., dětský lékař, gastroenterolog a člen AquaLife Institute, a dodává: „je tedy nesmírně důležité, aby rodiče svým dětem vštěpovali od raného dětství návyk na pravidelný pitný režim a tekutiny jim aktivně nabízeli, zejména při vyšší fyzické zátěži. Vhodným zdrojem tekutin jsou pro děti přírodní pramenitá voda a slabě nebo středně mineralizované vody, které doplňují tělu i důležité minerální látky jako hořčík, vápník, draslík a fluor.“

 

Průzkum prokázal, že čím častěji přijímají tekutiny rodiče, tím častěji je přijímají i jejich děti. Většina dětí pije dle odhadu rodičů alespoň pětkrát denně, podobně jako samotní rodiče. Pokud pije rodič pravidelně, dítě většinou také, ale i naopak – pokud se rodič k pití nutí a pije málo, děti k tomu také inklinují. Z výsledků průzkumu rovněž vyplývá, že většina dětí pije během dne neslazené nápoje (vodu z vodovodu, čaj, balenou vodu, minerální vodu), nicméně 41 % dětí stále pije sladké nápoje. Polovina rodičů a tři čtvrtiny dětí konzumují sladké nápoje několikrát do týdne a častěji, 40 % dětí dokonce nepije přes den prakticky nic jiného. Frekvence konzumace sladkých nápojů rodičů ovlivňuje v jejich frekvenci i děti.

 

Jít správným příkladem se vyplácí. Výsledky průzkumu ukázaly, že čím častěji rodiče konzumují ovoce a zeleninu, tím častěji je konzumují i děti – ovoce a zeleninu jí největší část dětí dvakrát denně (41 %) nebo jednou denně (34 %) a rodiče jsou na tom podobně. „Funguje to ale, bohužel, i naopak. Jestliže se rodiče při čtení jídelníčku ve školce či škole „šklebí“  na zeleninová jídla, nemohou očekávat, že jejich dítě bude taková jídla přijímat s nadšením,“ varuje nutriční terapeutka Věra Boháčová, DiS., spolupracovnice AquaLife Institute, a doporučuje: „rodiče by měli jít dětem příkladem, zároveň by však měli respektovat potřeby rostoucího a vyvíjejícího se organizmu, které nejsou vždy totožné s potřebami dospělých.“

 

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že více než 60 % dětí jí pětkrát denně a že čím jsou děti starší, tím četnost denních jídel „pokulhává“. Rodiče jedí o něco méně často, přesto si dítě z rodičů mnohdy bere příklad a má tendence je v četnosti jedení napodobovat. „I v tomto případě se ukazuje důležitost upevňování stravovacích návyků v mladším věku, kdy je ještě možnost je ovlivnit. Ve chvíli, kdy se dítě dostává do období staršího školního věku, má více svobody a možností stravovací režim nedodržovat, a tak se také děje,“ komentuje Boháčová.


Strava a pitný režim mají vedle pravidelného a důkladného čištění zubů zásadní vliv na zdraví zubů a dutiny ústní. Zubům velice škodí sladkosti včetně sladkých nápojů, zejména konzumovaných před spaním a během noci. Pravděpodobnost vzniku zubního kazu ovšem zvyšuje konzumace sladkých jídel a popíjení sladkých nápojů i během dne. Pro vznik zubního kazu není až tak podstatné množství cukru jako frekvence jeho přísunu, proto je lepší sníst nebo vypít něco sladkého najednou, než mlsat průběžně celý den. Kolové nápoje a další limonády, které jsou sladké a kyselé zároveň, způsobují kromě rizika zubního kazu také eroze zubů (rozpouštění zubní skloviny).

 

„Stav chrupu dítěte jde ruku v ruce se stavem chrupu rodičů. Nikoli však v důsledku dědičnosti zubního kazu a parodontózy, ale v důsledku „dědičnosti“ přístupu k péči o zuby (k čištění zubů, výživě a pitnému režimu). Mnozí rodiče si myslí, že zubní kazy se dědí jako nemoc, to ale prakticky nejde. Příčinou zubního kazu je především zubní plak, který je nutné pravidelně odstraňovat, důležitou roli při vzniku zubního kazu hraje i frekvence přítomnosti cukru. „Dědičné“ bývají v rodině návyky ústní hygieny, pitný režim a způsob stravování. S tím vším zubní zdraví dítěte přímo souvisí. Jak se starají o své zuby rodiče, tak se velmi pravděpodobně budou jejich děti starat o ty své,“ potvrzuje výsledky průzkumu MUDr. Hana Zallmannová, zubní lékařka a ředitelka projektu Dětský úsměv.

 

Podstatnou součástí prevence zubního kazu jsou také preventivní programy, jejichž cílem je předat dětem jasný a pečlivý návod, jak si zachovat zdravé zuby. Preventivní program Dětský úsměv dítěti vštěpuje mimo jiné, že je normální si zuby dobře a pravidelně čistit, že je hloupé se o zuby nestarat, protože zkažené zuby bolí, špatně vypadají, zapáchají a jejich kvalitní oprava je drahá, že jde jen o to naučit se zuby správně čistit, mlsat bez následků pro zuby a dodržovat vhodný pitný režim. Projekt Dětský úsměv probíhá v mateřských školách, na 1. stupni základních škol a v dětských domovech. Již druhý školní rok ho podporuje AquaLife Institute, který sleduje aktuální stav a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdroj:

1) Reprezentativní průzkum iniciovaný AquaLife Institutem zjišťoval, zda děti kopírují chování
svých rodičů, a přejímají tak jejich návyky zejména v oblasti pitného režimu, stravování, pohybu
a péči o zuby. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v únoru 2018, zúčastnilo se ho 321 rodičů dětí ve věku 3–14 let, kteří odpovídali celkem za 555 dětí (144 dětí ve věku 3–5 let, 299 dětí ve věku 6–11 let,
112 dětí ve věku 12–14 let). Dotazován byl ten z rodičů, který tráví s dítětem či dětmi více času a má přehled o jeho/jejich pitném režimu, stravovacích návycích a pohybových aktivitách. Statistické souvislosti mezi zvyky rodičů a dětí byly otestovány za pomoci Pearsonova korelačního koeficientu (koeficient nabývá hodnot od 0 do 1, čím blíže je 1, tím více spolu proměnné souvisí).

2) AquaLife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizace, která sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem. Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem
na pitný režim a poskytuje informace s cílem zlepšit pitný režim a kvalitu života široké veřejnosti. AquaLife Institute také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin
na zdraví.

23. duben 2021
Dnes má svátek Vojtěch

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek