Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Očkování proti HPV nemá smysl odkládat

Očkování proti HPV nemá smysl odkládat, říká expertka

Cílem je vymýcení rakoviny nejenomděložního hrdla v Česku

Čím dříve, tím lépe. Platí to i v případě očkování proti lidskému papilomaviru neboli HPV. Podle studie se s ním mladiství mohou setkat již v 11 letech. Vakcína je všaknejúčinnější,pokud se aplikuje dříve, než k tomuto setkání dojde. HPV je jednoznačnou příčinou vzniku rakoviny děložního hrdla a rizikovým faktorem dalších onemocnění, jako je karcinom anu, pochvy, zevních rodidel, ale i dalších přidružených chorob, jako jsou genitální bradavice nebo polypy dýchacích cest. Zároveň je nejčastější virovou pohlavně přenosnou infekcí, a tak je vhodné děti očkovat ještě před začátkem jejich pohlavníhoživota. K přenosu virů však může docházet i jinou než čistě pohlavní cestou, a proto experti radí s očkováním neotálet.Vakcína je v Česku od letoška plně hrazenachlapcůma dívkámve věku11–14 let(do 15. narozenin).

Studie z roku 2012 se věnovala výskytu HPV v české populaci a zkoumala výskyt protilátek proti lidskému papilomaviru v krevním séru, které signalizují, že organismus přišel do kontaktu s infekcí. „Mezi jedenáctým a třináctým rokem pak ukázala nárůst těchto protilátek u dívek i chlapců. Očkování proto doporučuji zahájit již před 13. narozeninami,nicméně i v pozdějším věku má u sexuálně aktivních lidí smysl,“ říká doc.RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., viroložka a vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je také spoluautorkou zmiňované studie, jejíž výsledky jsou dnes vzácné tím, že podobná data s ohledem na vyšší proočkovanost následujících ročníků již není možné získat.
Očkování proti HPV je podle expertů z řad lékařů a vědců nejúčinnější způsob prevence proti rozvoji onemocnění, které viry vyvolávají. Infekce vysoce rizikovými typy HPV je příčinou prakticky všech případů rakoviny děložního hrdla, rizikovým faktorem rakoviny řitního otvoru, pochvy a zevních rodidel. HPV infekce je také původcem velmi nepříjemných genitálních bradavic a papilomů jícnu. Od letošního ledna hradí zdravotní pojišťovny očkování proti HPVvšem dětem ve věku od11 do 14 let (do 15. narozenin). Sníženívěkové hranice ze 13. na 11. rok odborníci rozhodně vítají. „Z naší studie vyplynulo, že část populace, zejména dívek, se setkala s HPV ještě předtím, než zahájila plnohodnotný pohlavníživot. K přenosu některých kmenů HPV tak zjevně dochází i při aktivitách, jako je mazlení neboli tzv. petting. Ten se může odehrávat mnohem dříve než koitální styk, a proto je vhodné, aby byli chlapci a dívky chráněni co nejdříve,“ vysvětluje doc. Tachezy. Po zahájení pohlavníhoživota se pak podle ní papilomavirem velmi rychle promořuje celá populace.
„Od doby vzniku studie se změnilo sexuální chování– více mladistvých dnes začíná dříve pohlavně žít, a tím se i zvyšuje riziko, že se dříve setkají s infekcí HPV.Posun věkové hranice k mladšímuvěku tedy vidím jako zcela odůvodněný. Mimo to očkování mladších jedinců přináší lepší imunitní odpověď,“ říká doc. Tachezy. Ochrana pomocí očkování je podle ní důležitá i proto, že změny chování populace, jako je vyšší počet sexuálních životních partnerů či aktivní sexuální život do vyššího věku,zvyšujíriziko nákazy HPV a perzistence viru, která vede k projevům HPV vyvolaných onemocnění.
Díky rozšíření věkové hranice budou mít lékaři také větší prostor pro komunikaci s rodiči a osvětu, což jim výrazně usnadní plánovaní očkování náctiletých dětí. „I když jsme rodiče o možnosti bezplatného očkování proti HPV informovali s dostatečným předstihem, často se stávalo, že si na něj vzpomněli až po 14. narozeninách svých dětí. Na úhradu již v takovém případě nedosáhli. To se teď změnilo a je rozhodně pozitivní, že máme k dispozici delší období, kdy je možné bezplatně očkovat. A platí, že čím dřív, tím líp,“ přibližuje MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
Jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, proočkovanost dětské populace proti HPV infekci se v Česku pohybuje kolem 55 %. Téměř polovina dětí tak není při zahájení sexuálního života, kdy většinou dochází k přenosu infekce, chráněna. Snahoulékařů a vědců je postupně choroby způsobené HPV vymýtit, a to i v Česku. Inspirací mohou být severské státy a Austrálie, kde se díky kombinaci vakcinace dívek a chlapců a HPV DNA testování může karcinom děložního hrdla stát vzácným onemocněním.


Zdroj: Univerzita Karlova v Praze

17. červenec 2024
Dnes má svátek Martina

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek