Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Mongolsko začalo používat české značení turistických tras

Jedinečné české turistické značení se stává inspirací pro mnohé turistické organizace či asociace, které unikátní systém turistického značení přebírají a využívají v zahraničí. Tak jako například v rumunském Banátu, Chorvatsku, Brazílii nebo aktuálně v Mongolsku. V pondělí 26. června odpoledne bylo v Brně na jednání 14. Vedení KČT slavnostně podepsáno memorandum o spolupráci, které navazuje na již podepsanou smlouvu mezi Klubem českých turistů (KČT) a Mongolian Walking Association (MWA) o právech na používání turistického značení podle české metodiky. Memorandum podepsali předseda KČT Jiří Homolka a předseda MWA Bolor-Erdene Bataar.

sabinapripmongJan Vytopil

Oba dva spolky aktivních turistů, příznivců a přátel turistiky hájí zájmy turistů ve svých zemích. Jejich společným zájmem je spolupráce na podpoře principů udržitelného turismu a prosazování pravidel pro budování moderních pěších tras ve svých i třetích zemích. Spolupráce obou stran spočívá na podpoře principů udržitelného turismu, pěší turistiky, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí formou použití jednotného turistického značení.

sabinabergmanmongJan Vytopil
„Již v květnu 2023 jsme zaslali mongolskému protějšku podepsanou smlouvu o právech na používání turistického značení podle české metodiky. Osobně mě velmi potěšilo, že k jejímu podpisu ze strany Mongolian Walking Association dne 15. června došlo v rámci slavnostního setkání u příležitosti symbolického značení první turistické trasy na hoře Bogdkhaan. Jsem rád, že tímto memorandem prohlubujeme formu užší spolupráce,“ uvedl předseda KČT Jiří Homolka. „Mongolsko vyhlásilo rok 2023 rokem turismu. Vytváření přehledných turistických stezek výrazně přispěje k atraktivitě místní pěší turistiky,“ těší se předseda Mongolian Walking Association Bolor-Erdene Bataar.
Strany se v memorandu dohodly, že KČT poskytne MWA školení značkařů, příručku značení turistických tras v angličtině atd. Do školení se zapojí také studenti Mendelovy univerzity v Brně pod vedením dr. Václava Peciny. Ti plánují odjet do Mongolska v rámci společného programu již letos na konci září. Klub českých turistů s univerzitou již spolupracoval. Její studenti mají zkušenosti např. se školením turistického značení na Filipínách.

mongolskoprirJan Vytopil
„Skutečnost, že si MWA pro značení turistických tras v Mongolsku zvolila právě systém značení Klubu českých turistů, je pro nás nejen závazkem, ale také potvrzením kvality a srozumitelnosti tohoto systému. Uzavřená dohoda nám umožní také pokračování spolupráce se studenty Mendelovy univerzity, pro které připravujeme školení základních pravidel značení včetně nezbytné praxe v terénu,“ doplnil Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT.

sabinmongolJan Vytopil

 

 

 

Zdroj, foto: KČT, Jan Vytopil, velvyslanec v Mongolsku

17. červenec 2024
Dnes má svátek Martina

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek