Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Optimismus na trhu práce klesá

33 % zaměstnavatelů plánuje do konce roku nabírat, ale 22 % propouštět. Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2022.
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2022 pokles náborového optimismu s Čistým indexem trhu práce 11 procentních bodů. 33 % zaměstnavatelů plánuje do konce roku nabírat, 22 % propouštět, 41 % nebude dělat žádné změny a 4 % zatím neví. Podobně jako v dalších zemích regionu EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) i zde se očekává zpomalení růstu trhu práce ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Předpověď pro Českou republiku poklesla o 10 procentních bodů oproti minulému čtvrtletí, avšak v meziročním srovnání je o 1 procentní bod vyšší. V globálním hodnocení se Česká republika umístila na 32. místě z 41 hodnocených zemí.

„Optimismus na trhu práce klesá, nicméně do konce roku plánuje více firem nabírat než propouštět. Oproti minulému čtvrtletí klesl počet optimistických firem z 38 na 33 % a vzrostl počet pesimistických firem ze 17 na 22 %. Výhled se nejvíce zhoršil ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců a nejvíce plánují zaměstnavatelé nabírat v pražském regionu. Na jedné straně část firem zvyšuje svoji aktivitu v souvislosti s odezníváním problému spojeným s pandemií Covid-19, na straně druhé pozorujeme rostoucí problémy především u energeticky náročných provozů,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v 7 z 11 českých odvětví plánují pro čtvrté čtvrtletí 2022 nárůst náborových aktivit, pokles predikují ve dvou. Zaměstnavatelé ve zbývajících dvou odvětvích žádné změny neplánují. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím trh práce oslabil v 9 z 11 odvětví, posílil pouze ve dvou. V meziročním srovnání jsou náborové aktivity slabší v 5 z 11 odvětví, ve dvou stagnují a v ostatních posílily.
Nejsilnější náborové aktivity očekávají zaměstnavatelé v odvětví Velkoobchod a maloobchod s Indexem 25. Přestože jsou očekávání slabší o 3 procentní body ve srovnání s předchozím čtvrtletím, meziroční srovnání vykazuje nárůst Indexu o 17 procentních bodů. Velkoobchod a maloobchod je, spolu s IT, technologie, komunikace a média, odvětví s největším meziročním nárůstem v České republice. Zaměstnavatelé v Primárním sektoru jsou méně optimističtí, protože hodnota Indexu pro toto čtvrtletí je nejnižší za posledních téměř 7 let a dostala se na úroveň -10 procentních bodů.

Porovnání organizací podle velikosti
Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají pro 4. čtvrtletí 2022 všechny kategorie podle velikosti českých organizací. Oproti minulému čtvrtletí ale tempo růstu zpomalilo ve všech 4 kategoriích. Výsledky srovnání proti stejnému období minulého roku jsou optimističtější, trh práce posílil ve 3 ze 4 kategorií organizací a oslabil v jedné.
Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé ve středně velkých organizacích s 50–249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 20. Oproti minulému čtvrtletí je Index relativně stabilní a v meziročním srovnání posílil o 11 procentních bodů. Velké organizace s počtem zaměstnanců nad 250 vykazují v tomto čtvrtletí nejnižší Index za poslední dva roky, kdy ve Q4 2020 měl hodnotu 2 a v této kategorii respondentů pozorujeme největší propad náborového optimismu.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech 3 regionech předpokládají růst trhu práce v průběhu nadcházejícího čtvrtletí. V porovnání s předchozím čtvrtletím se však náborový optimismus snížil ve všech třech regionech. Nejsilnějším regionem je Praha, kde HR manažeři hlásí Čistý Index +20, s velkým odstupem následuje zbytek Čech s Čistým indexem +7 a Morava s indexem +4.

Globální pohled
Na základě sezonně očištěných dat pro přesnější globální srovnání očekávají zaměstnavatelé na celém světě navyšování počtu pracovních sil. Čistý index trhu práce pro 4Q 2022 má hodnotu 30 bodů. V porovnání s předchozím čtvrtletím se jedná o mírný pokles o 3 body, ale v meziročním srovnání jsou očekávání vyšší o 6 bodů.
Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v rozvojových trzích, jako je Brazílie (56), Indie (54) a Kostarika (52), což odráží silné náborové prostředí v regionu Jižní a Střední Amerika (39) a Asie Tichomoří (40). „Optimismus rozvíjejících se trhů byl typický pro velkou část výsledků tohoto čtvrtletí, neboť příležitosti k hospodářskému růstu jsou obecně větší na rozvíjejících se trzích než na rozvinutých. Země jako Brazílie navíc těží z globálních výzev, jako je potravinová krize, a hlásí rekordně vysoký vývoz zemědělských produktů. Podobně posílila i indická rupie poté, co země uspěla při výrobě levné energie, zatímco svět se potýká s rychlým růstem jejich cen. Současné geopolitické konflikty proto mohou znamenat růstovou příležitost pro rozvíjející se trhy, a tím i pro jejich pracovní sílu,“ dodává Rezlerová.
Tyto regiony také zaznamenávají největší mezičtvrtletní nárůst náborových plánů, Hongkong a Čína (+15) hlásí největší nárůst trhu práce od posledního čtvrtletí. V Hongkongu i v Číně dochází k oživení po útlumu způsobeném omezeními kvůli covid-19, která převládala v předchozím čtvrtletí. Většina zemí však nezaznamenává pozitivní mezičtvrtletní růst. Hongkong a Čína patří mezi pouhých 16 ze 40 zemí a oblastí, kde Index ve srovnání s předchozím čtvrtletím posílil. V meziročním srovnání Index posiluje ve 23 zemích a teritoriích, z nichž Kostarika (+41) a Singapur (+38) hlásí největší nárůst od loňského roku.

Doplňující otázky k průzkumu:
Mají české firmy svoji ESG strategii?

Zkratka ESG znamená Environmental, Social, and Governance a je modernizovaným pojetím dekády používaného označení CSR (Corporate Social Responsibility). Jedná se o přihlášení se organizací k jejich Společenské odpovědnosti, ekologické udržitelnosti a odpovědným zásadám řízení. Pojem ESG odkazuje na závazek firmy pozitivně přispívat k rozvoji společnosti a ochraně životního prostředí a zajistit, že svou obchodní činnost provádí odpovědně, eticky a udržitelně.

Proč se na to jako personální společnost, a právě teď ptáme?
Pandemie Covid-19 zrychlila celou řadu trendů na trhu práce, přispěla ke změně preferencí zaměstnanců a proměnila vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů. V poslední studii jsme popisovali celosvětový trend Great Realisation, který ukazuje, že zaměstnanci očekávají od zaměstnanců mnohem více než v minulosti. Lidé hledají flexibilitu, více duševní pohody, smysl práce a odpovědné zaměstnavatele. A proto odpovědnost zaměstnavatele vůči svému okolí významně ovlivňuje jeho schopnost najmout nejlepší talenty na trhu.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce jsme se zaměstnavatelů zeptali, na jaké oblasti ESG se soustředí a co je jejich hlavním cílem: Více než polovina českých firem již pracuje s ESG
Více než polovina českých firem již aktivně pracuje s ESG strategiemi a jejich priority úzce souvisí s podstatou jejich fungování: 35 % firem se rozhodlo zaměřit se na sociální oblast (především neziskový sektor, obchod, logistika a IT), 34 % se zaměřují na životní prostředí (a to hlavně společnosti z primárního sektoru a stavebnictví), a 12 % firem říká, že se zaměří na odpovědné zásady řízení (kde dominuje sektor financí, bankovnictví, pojišťovnictví a realit). Pouze 10 % českých firem uvádí, že ESG strategii nemají.

Důvody, které firmy vedly k zavedení ESG se liší: 40 % firem říká, že je jedním z důvodů tlak na snížení nákladů. 39 % firem přiznává, že si tím snaží posílit reputaci. Jako konkurenční výhodu zavádí ESG 27 % firem, 26 % firem se snaží naplnit očekávání investorů. 23 % firem uvádí, že důvodem zavedení je naplnění hodnot organizace.

36 % společností teprve plánuje identifikovat svoje ESG cíle a strategie, 21 % si tyto cíle a strategie již stanovilo a 10 % je zahrnuje i do svého výročního reportingu.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 13. prosince 2022.

 

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.com/workforce-insights/

nebo na www.manpowergroup.cz/pruzkumy/

 

 

25. září 2023
Dnes má svátek Zlata

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek