Novoměstská radnice - Jaroslav J. Alt – Účast / Výstava obrazů a kreseb

Jaroslav J. Alt – Účast / Výstava obrazů a kreseb

Novoměstská radnice – Praha 2, Karlovo nám. 1/23, Galerie v přízemí
14. 3. – 15. 4. 2018 / út - ne 10 - 18 hod; (kurátor výstavy David Bartoň)

20180216095957

Putování obrazem


Práce s čárou a s barvou je pro malíře cestou, na které je možné najít svůj vlastní směr putování v prostoru tiché oproštěnosti. Cesta obrazem je dána, putování je hledáním. Tak jako malíř proniká do světliny, kterou se mu stává jeho obraz, a nachází vlastní cestu vedoucí k neviděnému pomocí přeuspořádání z přírody převáděných prvků, stejným způsobem postupuje i divák, který do hotového díla vstupuje. I on při cestě obrazem, tak jak je nastavena malířem, hledá svoji vlastní cestu a v tomto hledání přeuspořádává dílčí prvky malby v rámci vlastního nastavení mysli, vlastní zkušenosti. Jeho vytvořený obraz obrazu, ve kterém putuje, se mu nakonec může poskládat velmi odlišně, než jak mu ho malíř pro první čtení předložil. Hierarchie skladby jednotlivých prvků obrazu vybudovaná malířem se v mysli diváka putujícího obrazem proměňuje. V divákově procházení obrazovým prostorem se pak může stát, že začne klást důraz na prvky a partie, které tvůrce původně zamýšlel jako podružné či doplňující. Divák se tak stává součástí obrazu, který je mu v té chvíli i jeho vlastním prostorem, jeho putování je jeho vlastní cestou.

(Jaroslav J. Alt 2018)

 

Jaroslav J. Alt (∗1950)

Zabývá se malbou, kresbou a grafikou.
Učitel na Fakultě humanitních studií UK a na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.
Žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle a v Praze.
Účast na více než 80 společných a 34 samostatných výstavách v ČR a v zahraničí.

Zastoupení ve sbírkách:

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Městská galerie Litomyšl

Muzeum umění Olomouc
Národní galerie v Praze

Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Ministerstvo kultury ČR, Praha

Art Unidentified, Collection, Nishinomiya, Japonsko

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Barcelona, Španělsko
National Gallery of Art, Washington D. C., USA

Museum of Contemporary Art, Giza, Egypt

a v soukromých sbírkách v ČR, Německu, Itálii, Francii a USA

 20180216100025

http://www.nrpraha.cz/program/875/jaroslav-j-alt-ucast/

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: nrpraha

 

10. červenec 2020
Dnes má svátek Libuše a Amálie

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže