Hartig Ensemble a Musica Florea chystají premiéru

Hartig Ensemble a Musica Florea chystají premiéru: roztančený Mozart již 29. června

www.facebook.com/hartigensemble

www.hartigensemble.cz

www.musicaflorea.cz

Hartig Ensemble Foto Honza Druid Kopal

Po loňské úspěšné premiéře empírového Beethovenova baletu Prométheovi lidé, aneb Moc hudby a tance, který byl uveden v zámeckém divadle ve Valticích a poté v Praze, kde v sídle Akademie múzických umění uzavřel symbolicky oslavy 70. výročí této instituce, se tvůrčí tým obrací k taneční hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra projektu, který společně uvedou Hartig Ensemble – Tance a balety tří století a orchestr Musica Florea ponese souhrnný název Mozartiana a uskuteční se 29. června opět ve dvoraně Lichtenštejnského paláce v Praze. Tam opět vyroste Florea Theatrum: unikátní mobilní divadlo využívající principů barokní divadelní architektury.

 

„Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) měl k tanci vřelý vztah a sám byl vášnivým tanečníkem. Veřejně na jevišti tančil poprvé již ve svých pěti letech ve školské hře „Sigismundus Hungariae Rex“ v aule univerzity v Salzburku. Není proto divu, že zkomponoval kromě desítky společenských tanců typu menuetu, ländleru, allemandy (německého tance) také balety. Nebývají často uváděny, přesto je zajímavé se k nim vrátit a zkusit je inscenovat v dobově poučeném představení,“ vysvětluje režisérka a choreografka inscenace Helena Kazárová.

 

Mozart jako milovník tance

 

Pro jeden z vídeňských maškarních plesů napsal o karnevalu roku 1783 Mozart třicetiminutové dílko Pantalon a Kolombína (nazývané též Harlekyniáda, Maškaráda či Hudba k pantomimě, KV 446). Tato hudba je navíc svázána přímo s jeho osobním vyžitím při veřejné produkci tehdy stále módního žánru baletů-pantomim podle vzorů italské commedie dell´arte u příležitosti reduty: v dopise svému otci Mozart popisuje, že sám představoval v tomto svém kuse Harlekýna, jeho švagrová Kolombínu a jeho švagr byl Pierotem. „Jde tedy o velmi osobní hudbu, kterou psal Mozart sám pro sebe a svou rodinu, což je velmi cenné. Skladatel vymyslel i scénář, jehož malé fragmenty se dochovaly nad partem prvních houslí, bohužel ostatní party jsou ztracené. Franz Beyer provedl v 60. letech 20. století orchestraci, kterou v roce 1995 znovu revidoval a doplnil předehru a finále z jiných Mozartových děl – s dirigentem Štrynclem jsme jeho návrh finále ještě přehodnotili,“ dodává Helena Kazárová.

 

Známější a uváděnější je jeho balet Les petits riens z roku 1778 (KV Anh.10 (299b), který Mozart zkomponoval v Paříži pro tehdy velmi slavného choreografa Jeana Georgese Noverra. V českých divadlech byl uváděn pod ne úplně vystihujícím názvem Maličkosti, přesnější by byl překlad „Drobnůstky“. V rámci tohoto díla vystoupí i partnerský rakouský taneční soubor NEOBA, který se věnuje rovněž dobovému baletnímu repertoáru.

Hartig Ensemble Narcis a Palimene foto Ladislav Pouzar

Rozmarné rokoko

Jde o jednoaktový balet o několika výjevech, které spolu příliš nesouvisí, spojuje je jen motiv pastorály, v rokoku tak oblíbené. Hudba vznikla na objednávku, Mozartovi se připisuje 13 čísel z celkového počtu 20. Libreto se nedochovalo, jen velmi stručný popis v Journal de Paris. J. G. Noverre, původní choreograf – a zřejmě i libretista – tohoto díla, jej uvedl již v roce 1767 ve Vídni. Ve Wienrisches Diarium je stručná zmínka o ději, který se od pozdějšího pařížského s účastí Mozartovy hudby trochu liší. Jelikož v té době skládal baletní hudbu též Ch. W. Gluck, je možné, že Noverre spolupracoval na své první verzi Les petites riens právě s ním. Gluckovu operu La Danza (Tanec) uvedl inscenační tým Helena Kazárová-Marek Štryncl se svými soubory již v roce 2009. Roztančená předehra z tohoto díla a krátký pastýřský balet Narcis a Palimene vytvoří pro následující Mozartovu hudbu příhodný úvod, jelikož Gluck byl Mozartovým předchůdcem, příznivcem i mentorem.

 

Mozartiana nabídne divákům všech věkových kategorií příjemný a nevšední výlet do hravého a veselého prostředí rokokové pastorály a komických scének commedie dell´arte, které znovu ožijí díky dobové interpretaci nejen hudby samotné, ale i rokokovým tancům v krásných kostýmech, to vše na pozadí ručně malovaných dekorací Florea Theatrum. Večer představuje snahu představit svět Mozartovy taneční hudby za využití dobových inscenačních prostředků bez nánosu zbytečného afektu a vyumělkovanosti.

 

Mozartiana
Hudba: Ch. W. Gluck (La Danza, 1755), W. A. Mozart (Les petits riens, 1778; Pantalon a Kolombína, 1783)
Libreto: Helena Kazárová podle Michaela d´Agaty, J. G. Noverra a W. A. Mozarta
Hudební nastudování a dirigent: Marek Štryncl
Choreografie a režie: Helena Kazárová
Kostýmy: Roman Šolc
Scéna: Václav Krajc
Kulisy: Jiří Bláha
Tančí: Hartig Ensemble – tance a balety tří století a hosté
Hraje: Orchestr Musica Florea – v dobově poučené interpretaci
Premiéra: 29. června 2017 od 21.00 hodin
Místo: Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13, Lichtenštejnský palác, Florea Theatrum

Vstupenky v ceně 500,- Kč / 250,- (snížené vstupné) v prodeji na místě před představením. Rezervace na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Narcis a Palimene Hartig J.Tázlarová B.Kohoutková M.Urban foto Ladislav Pouzar 


Soubory slaví: Hartig Ensemble 20, Musica Florea 25


Hartig Ensemble – Tance a balety tří století

Soubor Hartig Ensemble se pod uměleckým vedením Prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnuje interpretaci tanců historických epoch od pozdní renesance po raný romantismus a vystupuje v České republice i v zahraničí (Rakousko, Litva, Japonsko, Německo, Maďarsko ad.). Repertoár souboru tvoří jak virtuosní divadelní tance, tak i tance plesové od konce 16. do počátku 19. století. Jako první v Čechách začal soubor na počátku své činnosti studovat tance doby baroka podle autentických pramenů, grafických zápisů v Beauchamp-Feuilletově notaci, a brzy dosáhl v tomto oboru mezinárodní profesionální úrovně.

Od svého založení v roce 1997 se tanečníci souboru zúčastnili kromě vlastních programů také prestižních divadelních projektů (např. Castor et Pollux J. Ph. Rameaua ve Stavovském divadle v Praze, Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenky ve Vladislavském sále Pražského hradu, Costanza e fortezza J. J. Fuxe), vystoupili na festivalech doma i v zahraničí (Händel Festspiele Halle, Plzeň 2015, Haydn Festival, MOF Smetanova Litomyšl, Balletgalla Bad Ischl, Mezinárodní festival Pražské jaro, Dvořákův festival, Theatrum Kuks, Europamusicale, Europa-Mitte, Festival J. S. Bacha, ad.).

V roce 2007 uvedl s orchestrem Musica Florea novodobou světovou premiéru rokokového baletu Josepha Starzera La guirlande enchantée, v roce 2009 dílo Ch. W. Glucka La Danza, dále českou premiéru Händelovy Terpsicore s primabalerínou Barborou Kohoutkovou v hlavní roli (2010). Spolupráce pokračovala Purcellovým Diokleciánem (2013), světovou premiérou Armidy G. Scarlattiho (2014), baletem Opuštěná Didó Gaspara Angioliniho (2015), operou Johanna J. Fuxe Costanza e Fortezza (2015) a baletem L. van Beethovena Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance (2016).

Sledujte aktivity Hartig Ensemble na
www.facebook.com/hartigensemble

www.hartigensemble.cz

 


Musica Florea

Orchestr Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Orchestr hraje na originální nástroje nebo jejich kopie, jeho práce vychází ze studia dobových pramenů a estetiky – vlastní badatelská činnost a oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V posledních letech se kromě hlavního zájmu o skladby světového, a především českého baroka a výzkumu barokní improvizace, věnuje Musica Florea také nastudování symfonického díla Antonína Dvořáka. V koncertech i na CD již oživila jeho 1., 2. a 7. a 8. symfonii, v letošním roce plánuje nastudování slavné Dvořákovy 8. symfonie.

V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla Florea Theatrum, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

www.musicaflorea.cz

 

 

Facebook | Twitter

Pro akreditace na představení nebo recenzní CD nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocour

 

21. únor 2019
Dnes má svátek Lenka

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek