6. březen – Evropský den logopedie

ZP MV ČR nově nabízí svým klientům příspěvek na logopeda. Mohou jej využít nejen děti, ale i dospělí

FOTO Hana Kadečková ZP MV CR

 

Rukama klinického logopeda projde celá řada předškolních i školních dětí.  S poruchami řeči ovšem někdy bojují i dospělí. Mnozí z nich přitom tento problém nikdy nekonzultovali s odborníkem. Což je škoda, neboť klinický logoped dokáže diagnostikovat a ovlivnit poruchu komunikace, jazyka a řeči i v dospělém věku – občas dokonce snadněji než u dětí. Narušená schopnost komunikace totiž dokáže neblaze působit na sociální vztahy člověka, toho dospělého obzvlášť.
Řešení poruch řeči teď může být o něco snazší, a to i u dospělých. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR totiž do svého Fondu prevence zařadila finanční podporu na vyšetření u klinického logopeda. „Příspěvek na toto vyšetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, mohou od letoška využívat jak děti, tak dospělí. Jeho výše je u našich dětských pojištěnců 1 500 Kč, dospělí pak mohou žádat o 500 Kč,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR (211).


Nikdy není pozdě
Kliničtí logopedi se zabývají poruchami komunikačních schopností u lidí v každém věku, nejen u dětských pacientů – přestože ti pochopitelně převažují. U některých dospělých mohou přetrvávat vady, které se nepovedlo vyřešit v dětství, jako jsou nesprávně tvořené hlásky, tzv. patlavost, dále pak poruchy tempa či koktavost. Přestože někteří dospělí mají za sebou neúspěšnou logopedickou terapii z dětství, zopakování návštěvy u logopeda není zbytečné. Obzvlášť pokud je vada řeči sociálně handicapuje. Mnoho neúspěchů lze totiž v dospělosti vylepšit lépe a rychleji, protože dospělý člověk se dokáže nejen více soustředit, ale i porozumět instrukcím odborníka.


Logopedie není pouze pro děti
Někdy se řečové problémy objeví poprvé až v dospělosti nebo ve stáří – například po úrazu, cévní mozkové příhodě nebo při demenci. Pak mohou vznikat poruchy porozumění a verbálního vyjadřování či motorická porucha řeči. Klinického logopeda lze v pozdějším věku vyhledat například i tehdy, pokud je člověk nespokojen se svým rétorickým projevem. Ten totiž souvisí se správným dýcháním, artikulací, intonací nebo logickým členěním vět.
Klíčové je také vybrat zkušeného a vhodného klinického logopeda. Stejně jako lékaři se totiž i logopedi mohou specializovat na určitou problematiku. Zatímco někteří pracují s dětmi, jiní se mohou zabývat poruchami řeči právě u dospělých. Zvýšit povědomí o profesi klinického logopeda a přinést informace o možnostech pomoci lidem s poruchou řeči, je cílem Evropského dne logopedie. Ten každoročně připadá na 6. března.

 

 

 

13. duben 2021
Dnes má svátek Aleš

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek