Vyhlášení 9. ročníku soutěže „ČESKÁ CHUŤOVKA 2017" a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2017“

Vyhlášení 9. ročníku soutěže o značku  Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2017"  
a  7. ročníku soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2017“

www.ceskachutovka.cz

DSC 0047

ČESKÁ CHUŤOVKA – LÁSKA NA PRVNÍ OCHUTNÁNÍ

Kolikrát denně zažijete radost nebo vás něco potěší? Na to asi není snadné odpovědět, nicméně minimálně  pětkrát denně by se mělo jíst, takže  přinejmenším tolikrát také  máte  každý  den příležitost zažít drobnou  nebo i větší radost či potěšení z dobrého jídla. Pokud ovšem nekupujete potraviny výhradně  podle jejich nejnižší ceny a nic  jiného vás  nezajímá. Pro takové značka Česká chuťovka ani  značka  Dětská chuťovka určeny nejsou. Určitě je však většina těch, kteří se chtějí jídlem  nejen zasytit, ale také, a možná dokonce především, si na něm báječně pochutnat a udělat tak něco i pro svou dobrou náladu, která je náramně důležitá pro každého z nás i pro naše okolí. Zkrátka výtečná  chuť je teprve tím, co potravinu skutečně korunuje. A nelze jí ani docílit bez dodržení správných technologických postupů a bez kvalitních vstupních surovin.
 DSC 0010
Značky ČESKÁ CHUŤOVKA a potažmo i DĚTSKÁ CHUŤOVKA vznikly jako spontánní iniciativa skupiny zapálených potravinářských odborníků ve snaze čelit nepřiměřenému  tlaku trhu na co největší láci potravin, kdy mnozí výrobci byli i proti svému přesvědčení nuceni zaměňovat tradiční suroviny různými zlevňujícími náhražkami, aby těmto nemilosrdným požadavkům vyhověli a obstáli v tvrdé konkurenci. V zájmu tradic, dobré pověsti českého potravinářství, a především v zájmu spotřebitelů tak soutěž Česká chuťovka letos ocení už podeváté (Dětská chuťovka posedmé) ty potravináře,pro které je kvalita a výtečná chuť jimi vyráběných potravin nezpochybnitelnou hodnotou  a součástí jejich stavovské cti. Důraz na výtečnou chuť je také tím stěžejním, co obě značky odlišuje od všech dalších ocenění, která mohou potraviny u nás získat.

Čeští potravináři na soutěži Česká chuťovka oceňují také její nezávislost, podepřenou od samého začátku především autoritou uznávaných odborníků napříč různými obory, kteří nepodléhají žádným lobbistickým tlakům a rozhodují naprosto průhledně a nestranně. Zájem o značky ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA  každoročně vzrůstá  i proto, že se snaží vyhnout zbytečné byrokracii a deklarují zákazníkovi jen to, co je obsaženo už v jejich názvu:  oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem a na území ČR a především – spotřebiteli bude chutnat!

Po osmi úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin tedy znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2017“, nad níž opět převzala odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského, a rovněž VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

DSC 0015

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která je raritou i ve světovém měřítku, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často  jiné  než  u dospělých.  Kromě  toho  se organizátoři  snaží  propagací  této značky  podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Za osm let existence se značkami Česká chuťovka a Dětská chuťovka může pyšnit již celkem 534 potravin. Devátý ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Předávání ocenění se uskuteční 19. října tradičně v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

 

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 15. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem České chuťovky je tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem  soutěže je opět  Hasičská vzájemná pojišťovna,  která poskytne jejím účastníkům 15% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik.
    
Mediálním partnerem soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj a ŘEZNICKO/UZENÁŘSKÉ noviny, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

 

 

Zdroj, foto: www.ceskachutovka.cz

 

15. červenec 2020
Dnes má svátek Jindřich

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže