Syndrom nemocných budov – netýká se i vás?

V poslední době trávíme doma ještě více hodin než dřív. Mnozí z nás si tak uvědomují, že mít ve svém domově čistý a zdraví nezávadný vzduch by nemělo být ojedinělým jevem, ale naprostou samozřejmostí.

iStock cisty vzduch lowes

Odhadem až 30% populace trpí závažnými alergiemi různého druhu. Není přitom žádným tajemstvím, že kromě genetické predispozice je druhým hlavním spouštěčem onemocnění prostředí, ve kterém jedinec s oslabenou imunitou žije.

 

Plísně jako hrozba v téměř každé domácnosti
Problém může nastat, pokud v budově, ve které bydlíme, je něco navrženo nesprávně, případně nefunguje tak, jak by mělo. Dříve či později se to totiž projeví na našem zdravotním stavu. Konkrétně se může jednat o nesprávné a nedostatečné větrání, nadměrnou vlhkost, zanedbanou údržbu prostor, zatékající místa či nesprávný způsob vytápění. V takto rizikových nemovitostech jsou následně běžným interiérovým jevem plísně, vlhké stěny, škodlivé mikroorganismy v ovzduší a zdraví závadné prvky. Také v důsledku zbytkové stavební vlhkosti zdiva vznikají plísně, což je poměrně častý problém novostaveb, při kterých nebyly dodrženy technologické postupy nebo časové odstupy. Problémy může způsobit i použití příliš čerstvých zdících tvárnic, ze kterých se ještě neodpařila výrobní vlhkost. Mezi nejohroženější skupiny lidí, jejichž obranyschopnost taková domácnost ohrožuje, patří děti, senioři, jedinci s oslabenou imunitou, těhotné ženy, lidé s respiračními onemocněními a alergici. Pokud dojde k přímému kontaktu člověka s plísněmi, je téměř jisté, že časem u něho dojde k onemocněním kůže v podobě ekzémů a mykózy. Výskyt plísní negativně působí také na dýchací systém. Z dlouhodobého hlediska může jejich vliv vytvořit poškození plic, bolesti hlavy, kloubů a chronické únavové stavy.

iStock plisen lowres
Syndrom nemocných budov  
Možná už jste slyšeli výraz Sick Building Syndrome, tedy o syndromu nemocných budov. Ten postihuje nemovitosti, respektive jejich obyvatele v případech, kdy sice navenek budova působí bezproblémově, ale ve skutečnosti je postavena nekvalitně nebo na nevhodném místě. Její stavitelé nemysleli na zdravotní aspekty či komfort budoucích obyvatel, a ti proto trpí různými onemocněními a problémy, jejichž spouštěčem je nehostinné místo, kde se dlouhodobě zdržují.
Naštěstí i v případě nemocných budov může pomoci technologie, konkrétně Nano Coat Systém. Produkty z této řady pomáhají vytvářet zdravé mikroklima v nemocných budovách.
Interiérová nano omítka Nano Coat Home je vyráběna ekologickými technologiemi, díky čemuž byl po jejím použití naměřený velmi nízký obsah VOC (volatile organic compounds, v překladu: těkavých organických sloučenin). Ty patří mezi významnou skupinu znečišťujících látek, které negativně ovlivňují čistotu ovzduší. Vedle vlastního negativního vlivu na kvalitu ovzduší se tyto látky podílejí i na tvorbě fotochemického smogu, jehož nejškodlivější složkou je přízemní ozon.
Nanoomítka je vhodným materiálem i do prostor, kde se očekává zdržování právě osob se zvýšenou citlivostí i oslabenou imunitou. Spolu s nízkými hodnotami VOC, a v kombinaci s ostatními vlastnostmi, je omítka Nano Coat Home schopna předcházet vzniku Syndromu nemocných budov.

iStock nater lowres

Eliminace problémů
Tato nano omítka se také skvěle osvědčila při odstraňování tepelných mostů. Zvyšováním povrchové teploty stěn a současně paropropustnosti, je materiál schopný odstranit dopady tepelných mostů, jakými jsou nebezpečná tvorba plísní, hub, změny barevnosti objevující se hlavně v rozích místností, na okenních špaletách a podobně.
Dalším zásadním bonusem při použití Nano Coat Home v interiéru, jsou i finanční úspory. „Jde o speciální termoizolační omítku pro interiér, která vytváří na stěně aktivní vrstvu. Díky ní se teplo v místnosti kumuluje rychleji a doba vytápění se výrazně zkracuje. Omítka nefunguje jen na principu tradičního tepelného izolantu, ale i na principu reflexní vrstvy, která dokáže teplo jakoby odrazit zpět do místnosti. S ohledem na podmínky, ve kterých je aplikována, může Nano Coat Home ušetřit až do 30% energie na vytápění, respektive ochlazování místnosti,“ přiblížil jedinečnou technologii Ing. Štefan Karabáč, stavební inženýr z HELSKE.

 

Praktický i ekologický benefit
Použití nanotechnologie v praxi spočívá ve vysokém obsahu Nanopor s obsahem vzduchu a částečně i vakua ve speciální disperzi. Oproti běžným silnovrstvým omítkám stačí u Nano Coat Home jen dvoumilimetrová vrstva, a její efekt se projeví hned po zaschnutí - tedy již za pouhých 12 až 16 hodin. Teplota jejího povrchu neklesne pod teplotu rosného bodu, čímž se vyřeší kondenzace. Díky již zmíněné paropropustné schopnosti je vhodná i do vlhkých prostor. Vzduch v místnosti se rychleji zahřeje, a déle se udrží na nastavené teplotě. Pokud k tomu přičteme její schopnost zastavit rozšiřování plísní a mikroorganismů, tak docílíme několikanásobné ochrany nemovitosti. Nano Coat Home tak dokáže ulehčit nejen vaší peněžence, ale také životnímu prostředí.

 

Vývoj, který postupuje
Zjednodušeně řečeno, u Nano Coat Home jde o paropropustnou, termoizolační finální omítkovou vrstvu, určenou pro použití v interiéru. Díky skleněným mikrokuličkám, s obsahem vakua, zpomaluje přestup tepla do konstrukce, čímž vytváří tepelný štít a odstraňuje ze stěn sálavý chlad či teplo. Vzduch v místnosti se tak ohřeje nebo zchladí rychleji a nastavenou teplotu si udrží déle. Tím šetří náklady na vytápění či klimatizaci a vytváří optimální vnitřní mikroklima.

 

Cíle společnosti jsou jasně dané
Společnost HELSKE si stanovila jako prioritu přinášet inteligentní stavební materiály s využitím inovačních technologií. Důležitým aspektem je, aby byly šetrné k životnímu prostředí a aby lidem přinesly úsporu energií a zdravé klima do domácností, business center či veřejných budov. Společnost se vydala na cestu vytváření rovnováhy mezi tvořivostí a ekologickou odpovědností, se závazkem snižovat uhlíkovou stopu.
Koncem roku 2019 za to získala prvenství během předávání cen NAN ve Španělsku, v kategorii Alternativní technické a konstrukční řešení. Zvítězil produkt Nano Coat Home, který produkuje výrobní závod v Levoči.
Navíc společnost HELSKE vidí přínos v oblasti inovací i prostřednictvím mladých lidí, a proto podepsala memorandum o spolupráci se stavební fakultou Technické univerzity v Košicích. Cílem spolupráce je zvýšení zájmu studentů a absolventů o oblasti progresivních stavebních materiálů a podílení se na jejich výzkumu a implementaci výsledků do výrobní praxe.

17. říjen 2021
Dnes má svátek Hedvika

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek