Udělej si sám, ale bez dopravy to nepůjde

gaissamkova2 

Češi a Slováci jsou národy chalupářů, o nichž platí, že svépomocí dokážou vytvořit neuvěřitelné věci. Příchod marketů se zbožím a vybavením pro kutily proto přijali s nadšením. Spolu s tím, jak se lepší ekonomická situace našich domácností, roste i zájem o toto zboží. Využíváme je, i když už dáváme přednost práci profesionálních řemeslníků. Jenže těch je stále méně, takže dříve získané zkušenosti znovu nacházejí uplatnění.


Zásobování řetězců označovaných jako DIY (Do it yourself, neboli udělej si sám) má mnohá specifika. Pro jejich zvládání společnost Geis využívá systém cross-dock, kde se zásilky dostanou na doručující vozidlo již v distribučním centru, nebo obdobná řešení, kdy se zásilky setkají na doručujícím vozidle až na poslední míli obvykle v regionálním depu dopravce.


Systém cross-dock znamená dovoz nebo příjem zásilek od různých dodavatelů do distribučního centra Geis, jejich přeskupení a vychystání podle dispozic jednotlivých dodavatelů a odběratelů a doručení do konkrétních marketů. Místo velkého množství aut s několika zásilkami tak k rampě marketu přijede v přesně stanoveném čase jen jedno auto, které přiveze veškeré objednané zboží najednou.

 

Systém cross-dock byl zaveden poté, co společnost Geis CZ v roce 2003 navázala spolupráci s českou centrálou OBI na zásobování jejich hobbymarketů. V České republice Geis tímto způsobem obsluhuje 33 marketů OBI. Od roku 2014 je distribuční centrum pro cross-dock umístěno přímo v centrálním překladišti Geis v Modleticích u Prahy. Tato úspěšná spolupráce byla v roce 2016 rozšířena i na Slovensko, kde Geis otevřel druhé DC v Senci poblíž Bratislavy. Obě centra zajišťují přepravy v rámci  České republiky i Slovenska s doručením do 24 hodin. Výhodou pro dodavatele je možnost volby, tedy využívání jednoho DC pro oba státy, nebo českého i slovenského DC, či dokonce výběru podle aktuální potřeby přímo při zadání zásilky do aplikace GClient. Mohou tak těžit ze své geografické polohy, případně využít návaznosti na svoje další přepravy a významně ušetřit logistické náklady. V případě zájmu Geis samozřejmě zajištuje i svozy zásilek od dodavatelů do obou DC.


Menší počet vozidel, která dopravují konsolidované objednávky zboží na rampy hobby marketů, urychluje proces přejímky. Všechny takto doručované zásilky jsou vybaveny jednotnými doklady, což přispívá ke zjednodušení a urychlení přejímky zboží. Pro vozidla Geis jsou ve všech marketech nastavena časová okna, v nichž mají přednost při vykládce před ostatními dodavateli. Díky konceptu cross-docku se zásadně zmenšily fronty vozidel čekajících na vykládku. Markety tak mohou lépe organizovat činnost v oddělení příjmu zboží.

 

Všichni dodavatelé, kteří využívají cross-dock, jsou vybaveni webovou aplikací skupiny Geis pro odbavení zásilek (GClient) rozšířenou o speciální nástavbu, která jim dokáže přidělovat časová okna pro dodání zboží do distribučního centra. Dodavatel zadá přes webové rozhraní zásilku a systém pro ni vygeneruje štítek s čárovým kódem a po zpracování všech zásilek systém vygeneruje předávací protokol, kde je uveden přesný čas odbavení a konkrétní rampa, na které bude odbavení probíhat. Toto IT řešení zajišťuje i detailní statistické výstupy.


Cross-dock samozřejmě není vhodný pro všechny dodavatele tohoto segmentu. Důvodem mohou být příliš velké dodávky na to, aby mělo smysl je někde překládat, což se týká zejména stavebnin, nebo je s nimi obtížná manipulace. V takových případech je nejvhodnějším řešením přímé doručení do prodejny.

 
Jiří Pravenec – projektový manažer Geis CZ s.r.o.

Zvláštnosti tohoto typu logistiky osvětluje projektový manažer Geis CZ s.r.o. Jiří Pravenec: „Základním specifikem je její sezónnost. Ta je odlišná oproti většině ostatních segmentů, které mají nejvyšší sezónu na konci roku. U DIY je sezóna především v jarních měsících. Dalším specifikem je velmi různorodá povaha zboží, které bývá ve větší míře hůř manipulovatelné, například žebříky, zahradní nábytek, nebo je při jeho přepravě a dodání potřebná technika, respektive mechanizace, což se týká zejména stavebnin a střešních krytin. Také objemy přepravovaného zboží jsou velmi variabilní – od malých zásilek až po celovozové konsolidované objednávky.“


Co je pro tento typ logistiky nejdůležitější? „Je to především kvalita a přesnost doručení, které není orientováno pouze na konkrétní den, ale i do přesných časových oken. Některé zboží je často distribuováno pro prodejní akce zákazníka nebo přímo na stavbu a pozdní dodání není přípustné. Skupina Geis při tom využívá synergie mezi svými produkty a dokáže tedy vytvořit potřebný a funkční distribuční systém. V případě přímých přeprav se jedná o klasické objednávky realizované na trase výrobce/velkoobchod – hobby market/odběratel. Pro menší objemy využívá systémovou přepravu paletových a kusových zásilek. Hlavní tok zboží v segmentu DIY je ale distribuován prostřednictvím cross-dockového skladu, do něhož se sváží zboží od dodavatelů a výrobců. Zde se zásilky konsolidují a podle objednávek následně rozvážejí jednotlivým odběratelům. Důležité při tom jsou informace. Všechno zboží, které se v řetězci pohybuje, je neustále pod kontrolou. Minimalizujeme počet papírových dokladů. Snažíme se, aby komunikace probíhala prostřednictvím elektronických dokladů včetně potvrzení o doručení zásilky a dodacího listu. Důležité také je, že cross-dock umožňuje dodání do 24 hodin v rámci celé České republiky a Slovenska nebo v požadovaném termínu s krátkodobým uskladněním, což je právě pro tento sortiment a jeho příjemce velmi důležité.“

 

Foto: Geis CZ s.r.o.

Více informací na: www.geis-group.cz

 

O skupině Geis
Skupina Geis má hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost. Během své existence se rozvinula v globálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Skupinu vlastní a řídí po celou dobu rodina Geis. Dnes zaměstnává kolem 6 850 lidí a v roce 2018 vygeneroval obrat 955 milionů EUR.
Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Rakousku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové / kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav).
V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1300 pracovníků na 35 pobočkách a v roce 2018 dosáhla obratu téměř 6 miliard CZK.

27. říjen 2021
Dnes má svátek Šarlota a Zoe

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek