Firmy hledají nové zaměstnance stále intenzivněji

 Firmy hledají nové zaměstnance stále intenzivněji

Podle „ManpowerGroup Index trhu práce“ bude do konce roku 2018
35 % velkých firem zvyšovat počet zaměstnanců.

https://www.manpowergroup.cz/pruzkumy/manpower-index-trhu-prace-q4-2018/

 


Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2018.

 manpower1

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2018 byla respondentům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

 

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány. 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 1 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2018 hodnotu +6 %, což je druhá nejvyšší hodnota pro poslední čtvrtletí roku za celou historii průzkumu od roku 2008 (nejsilnější Q4 byl v roce 2016).

 

„Nezaměstnanost je nejnižší v historii a náborové plány firem zůstávají i nadále velmi pozitivní. V roce 2017 jsme pozorovali zpomalení tempa náborů, nicméně od poloviny roku 2018 vidíme zrychlení náborů na hodnoty z let 2015 a 2016. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a společnosti hlásí kritický nedostatek pracovníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšování mezd. To vše nutí zaměstnavatele, aby zásadně přehodnotili svou personální strategii. Modifikují systém odměn a výhod, mění organizaci výroby, investují do automatizace, častěji využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do vzdálených regionů, dokonce i zahraničí,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích rozdělených podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce nabírají velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde 35 % bude nabírat a pouze 5 % propouštět (Čistým indexem je tedy +30). Středně velcí zaměstnavatelé vykazují Čistý index +15 % a zaměstnavatelé v malých podnicích a mikropodnicích +5 %.

 

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v 8 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a Stavebnictví s Indexem +10 %. Následuje Velkoobchod a maloobchod s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé hlásí pesimistické náborové plány ve dvou odvětvích, a to Ubytování a stravování s Indexem -7 % a Těžba nerostných surovin -2 %.

 

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců a Index ve sledovaných regionech je na podobné úrovni. Čechy vykazují Index +7 %, Morava +6 % a Praha +5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím optimismus v Čechách vzrostl o 4 procentní body a v Praze o 3 procentní body. Naopak na Moravě pokleslo tempo náboru o 9 procentních bodů.

 

Globální pohled
Výsledky ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil, avšak trh práce nevykazuje žádné známky výrazného nárůstu náborových aktivit. Celková důvěra zaměstnavatelů se od minulého čtvrtletí příliš nezměnila. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány pro čtvrté čtvrtletí posílily ve 22 z 44 zemí a oblastí, oslabily ve 14 a zůstaly beze změny v 8. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je předpověď příznivější ve 23 zemích, oslabila ve 13 a zůstala beze změny v 7. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Rumunsko a Slovinsko, zatímco nejslabší předpověď přichází ze Švýcarska, Argentiny, Francie a Itálie.
 
Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 11. prosince 2018.


O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování tendence zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 44 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. kvartál roku 2018 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „ManpowerGroup Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování tendence zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.


Průzkum probíhá již více než 55 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 59 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 44 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

 

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 44 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Guatemala, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce 2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika, Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce 2010 Panama, pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko, v roce 2012 Finsko, v roce 2016 Portugalsko a v roce 2018 Chorvatsko.

 

 

Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek lidí s potřebným profilem, který se zaměřuje na to, jak a proč je pro zaměstnavatele obtížné najít vhodné zaměstnance a zároveň monitoruje, jak nedostatek talentů řeší.
Zeptali jsme se 39 195 zaměstnavatelů ve 43 zemích:
•    Nakolik je v porovnání s loňským rokem obtížné pracovní pozice obsadit?
•    Jaké profily zaměstnanců se nejobtížněji hledají a proč?
•    Jak řešíte nedostatek talentů?

 

Situace v České republice


36 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. Česká ekonomika od roku 2013 stabilně posiluje, což vede zaměstnavatele k většímu optimismu a vyšší poptávce po nových zaměstnancích. Z hlediska velikosti zaměstnavatele jsou rozdíly propastné. 91 % českých zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci uvádí, že nemohou obsadit volná pracovní místa.

 

„Společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky firem na zaměstnance se s technologickým pokrokem a změnou struktury ekonomiky mění stále rychleji. Mnohem rychlejším tempem, než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Navíc demografický vývoj vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí je tedy na trhu práce stále méně a tito lidé mají stále rozdílnější kvalifikaci, dovednosti a očekávání ve srovnání s aktuální potřebou firem,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

 

Mezinárodní srovnání


Globální průměr je dokonce vysoko nad českým skóre s hodnotou 45 % firem s nedostatkem talentů. V kombinaci s měnícími se potřebami dovedností je globální nedostatek talentů nejvyšší za celou historii průzkumu od roku 2006. Celosvětově má největší problémy s obsazením volných pracovních pozic zaměstnavatelé v Japonsku (89 %), Rumunsku (81 %) a na Tchaj-wanu (78 %). V Japonsku se situace zhoršuje zejména nedostatkem pracovní síly, stárnutím populace a bariérám pro pracovní imigrace z jiných zemí.

 

Jaké profily zaměstnanců jsou nejvíce nedostatkové v ČR

manpower2

Na trhu je především nedostatek lidí s technickým vzděláním všech úrovní. V žebříčku top 10 nejhůře obsaditelných pozic v ČR jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specialisté a lékaři, tak i certifikovaní specialisté, jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo účetní. Podle Jaroslavy Rezlerové „se bude v budoucnu stále méně vyžadovat ukončené vysokoškolské vzdělání a důraz se bude přesouvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci. Středně odborné pracovní pozice tohoto typu představují 40 % všech pracovních míst v rámci zemí OECD a poptávka po nich nadále roste. V digitální době si zaměstnání nebude vždy žádat vysokoškolský titul, ale bude výrazně záviset na neustálém rozvoji dovedností. I nejtradičnější pracovní pozice se mění spolu s novými technologiemi.“

 

Stávajícím trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci, skladníci nebo personál v ubytování a stravování. „Nedostatek vhodných talentů snižuje schopnost firem vyhovět zákazníkům, musí prodlužovat dodací lhůty jejich zboží a služeb a zároveň se snižuje jejich produktivita a konkurenceschopnost,“ říká Jaroslava Rezlerová.

 

Hlavní důvody, proč zaměstnavatelé v ČR nemohou obsadit volné pozice, je především nedostatek uchazečů, kteří reagují na jejich inzerci, což uvádí 39 % zaměstnavatelů. Druhým nejčastěji uváděným důvodem, který uvádí 30 % zaměstnavatelů, je nedostatek tvrdých a měkkých dovedností uchazečů. Očekávání vyššího, než nabízeného platu je v pořadí až pátým nejčastějším důvodem za nedostatkem zkušeností.

 

Jak české firmy řeší nedostatek talentů


57 % společností se snaží čelit nedostatku talentů rozvojem stávajících zaměstnanců, a to je od posledního průzkumu posun o 12 procentních bodů. Dalším důležitým trendem jsou snahy o zavedení alternativních pracovních modelů (OSVČ, dočasná přidělení, zkrácené úvazky), prostřednictvím kterých se firmy čím dál tím více snaží přizpůsobit potřebám různých typů zaměstnanců. Téměř polovina firem začala přehodnocovat své požadavky týkající se vzdělání nebo zkušeností na danou pracovní pozici. Čelit nedostatku uchazečů navyšováním mezd zkouší 35 % zaměstnavatelů oproti pouhým 15 % v roce 2016.

 

Personální strategie budoucnosti – 4P


V době rekordního nedostatku talentů po celém světě už firmám nestačí talenty jen hledat a nabírat, ale jejich přístup musí být komplexní. „Personální strategie firem a jejich HR týmy se většinou soustředí na interní zaměstnance. Skvělou zprávou pro jednotlivce i samotné firmy je, že vedle náboru a péče o zaměstnance je stále důležitější funkcí HR i trénink a rozvoj talentů. Do HR strategie by měly být zahrnuty i talenty ze subdodavatelských specializovaných firem a další externisté. To jsou oblasti, které tradičně pokrývá buď oddělení nákupu, nebo odborná oddělení jako například IT, marketing, finance atd. a nejsou součástí celkové mozaiky zdrojů talentů,“ říká Jaroslava Rezlerová.

 

•    Pěstovat – Investovat do učení a rozvoje stávajících a nových zaměstnanců.
•    Přivádět – Přitáhnout nové zaměstnance na silné hodnoty, jasný účel a atraktivní kulturu. Nebo nabízet vyšší mzdu a benefity.
•    Půjčovat si – Zapojit externisty různého druhu: outsourcovat některé funkce, hledat externisty nebo využít agenturního zaměstnání.
•    Posouvat – Umožnit lidem kariérní posun tak, aby mohli získat nové zkušenosti, a to jak prostřednictvím vertikálního i horizontálního posunu.
 

 


O společnosti ManpowerGroup
Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2017 již posedmé jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

Více informací o tom, jak vám ManpowerGroup může pomoci uspět, najdete na www.manpowergroup.com


ManpowerGroup v České republice.
V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2017, díky své síti 25 poboček, ManpowerGroup našel pro 1 200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.
 

 

 


Zdroj: ManpowerGroup www.manpowergroup.cz

 

 

 

27. říjen 2021
Dnes má svátek Šarlota a Zoe

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek